BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena
Tytuł
Zastosowanie wielowymiarowych analiz statystycznych w badaniach konsumpcji
Multidimensional statistical analysis use in consumption surveys
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 7, s. 35-49, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Konsumpcja, Konsumpcja dóbr materialnych, Konsumpcja gospodarstw domowych, Sieci neuronowe, Analiza dyskryminacyjna
Disposable income, Consumption, Consumption of material goods, Consumption in household, Neural networks, Discriminant analysis
Abstrakt
Opracowanie zawiera analizę uwarunkowań konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych przeprowadzoną na podstawie danych z badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Do opracowania wyników zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne: sieci neuronowych Kohonena i analizy dyskryminacyjnej. Z analizy wynika, że na wydatki gospodarstw domowych w największym stopniu wpływa dochód rozporządzalny oraz liczba osób w gospodarstwie. Korzystniejszą sytuację materialną zaobserwowano w gospodarstwach zlokalizowanych w miastach, w których głowy gospodarstwa posiadają wyższe wykształcenie, a głównym źródłem utrzymania jest praca najemna na stanowiskach nierobotniczych lub praca na własny rachunek. Najmniejsze wydatki ponosiły gospodarstwa osób starszych, nieaktywnych zawodowo, gdzie głównym źródłem utrzymania są emerytury. (abstrakt oryginalny)

This elaboration contains the analysis of consumption conditionings in the Polish households, which was carried out on the base of data coming from households' budgets surveys conducted by the CSO. To elaborate findings the multidimensional statistical methods were used: Kohonen neuron network and discriminant analysis. The analysis shows that the most significant influence on the households' expenses has a disposable income and the number of persons in the households. Better material situation was observed in the households located in cities, in which the heads of households have higher education and their main income comes from the hired labor on non-worker positions or on one 's working on own account. The lowest expenses incur the households of old people, economically passive, where the pensions are their main income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2003 r. (2004), GUS, Warszawa
  2. Laskowski W. (2005), Studium realizacji potrzeb żywnościowych ludności Polski na tle wielowymiarowych klasyfikacji i analiz gospodarstw domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  3. Lula P. (1999), Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych i programu Statistica Neural Networks, (w) Sieci neuronowe. Seminarium, 14 października 1999, StatSoft, Warszawa
  4. Sokołowski A. (2002), Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych, (w) Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych. StatSoft, Kraków
  5. StatSoft (2004), Statistica. Poradnik użytkownika, StatSoft, Kraków, nośnik elektroniczny
  6. Wątroba J. (2004), Planowanie i analiza eksperymentów a techniki data mining w badaniach empirycznych. Przyklady analizy w Statistica, (w) Statystyka i data mining w badaniach naukowych. StatSoft Polska, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu