BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Piotr
Tytuł
Determinanty rozwoju regionalnego na przykładzie województwa lubelskiego
The Determinants of Regional Development Basing Upon Lublin Region
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 165-173, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Czynniki rozwoju gospodarczego
Local development, Regional development, Factors of economic development
Uwagi
summ., Zsfg.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przedmiotem artykułu była analiza lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju województwa lubelskiego. Na zakończenie podane zostały obszerne wnioski.

The paper concerns an analysis of regional conditions which delimit the level of Lublin region economic development. The analysis points to the specificity of Lublin region regarding factors which do not, exist in other regions with similar intensity and are not decisive of other regions' economic specificity. These factors are as follows: low population density, low urbanization level, high share of low-commodity and low-input agriculture, marginalization of both industry structure and economic value of region, high ecological value of natural environment in region. The factors characterized in the paper create both barriers and developing perspectives of region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czamecki A., Przemiany funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. VII, z. 4, Warszawa 2005.
  2. Karpuś P., Prognoza makroekonomiczna województwa lubelskiego na lata 2006-2020. Ekspertyza wykonana na zlecenie departamentu rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego, Lublin 2005.
  3. Kuciński K., Lokalne uwarunkowania rozwoju regionalnego, SGH, Warszawa 1999.
  4. Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2004.
  5. Marcinkiewicz J., Sołomianko W., Model miękki zróżnicowania rozwoju województw (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), [w:] Rozwój regionalny a procesy globalizacji, red. A. F. Bocian, Białystok 2004.
  6. Porter M., The Competetive Advantage of Nations, Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1998.
  7. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. Tom f. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, praca zbiorowa, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005.
  8. Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej, Konferencje i Seminaria nr 14, publikacja Sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz, wrzesień 1997.
  9. Urząd Statystyczny w Lublinie, http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm.
  10. Węsierski, J. Prognoza rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego 2007-2020. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lublin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu