BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeauffroy Jerome
Tytuł
Wpływ Zarządzania Wiedzą na sprawność miejskich rozwiązań transportowych
How the Efficiency of Urban Transport Solutions Can Be Affected by Knowledge Management?
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 45), 2001, z. 86, s. 101-105, rys.
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, System transportowy, Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, Organizacja pracy, Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Materiały konferencyjne
Passenger transport, Transport system, Public Transport Company, Work organisation, Knowledge, Knowledge management, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Abstrakt
Kluczowym zadaniem "zarządzania wiedzą" jest odgrywanie roli katalizatora i umożliwienie wymiany doświadczeń. Z chwilą określenia i uzgodnienia priorytetów oraz ustanowienia grup roboczych dla głównych tematów, celem jest ułatwienie wymiany ilościowej, przy użyciu dokładnych metod porównawczych oraz usprawnienie mniej formalnej wymiany między ekspertami i pracownikami operacyjnymi. Celem referatu było ujednolicenie oraz wypracowanie metody udostępniania wiedzy w ramach organizacji, między ekspertami i pracownikami operacyjnymi, następnie wykorzystanie tej wiedzy do stworzenia optymalnego sposobu pracy na danym rynku. (streszczenie)

The key role of Knowledge Management is to be a catalyst and to enable the exchange of the best practice. Once priorities have been defined and agreed, and working groups set up to focus on key topics, the aim is to facilitate quantitative exchange, with accurate benchmarking methods, and to improve the informal exchanges between experts and operational people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu