BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Jacek
Tytuł
Agregatowy indeks przeciętnej wydajności pracy
Aggregate index of average work efficiency
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 8, s. 1-13, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Efektywność pracy, Produktywność pracy
Labour efficiency, Work effectiveness, Labour productivity
Abstrakt
W artykule przedstawiono konstrukcję agregatowego indeksu wydajności pracy. Proponowany system wag wynika z teoretycznych rozważań nad sytuacją, gdy liczba pracowników w którymś z analizowanych przedsiębiorstw jest relatywnie mała. W pierwszej części opracowania rozważania dotyczą grupy N przedsiębiorstw i dwóch okresów ich funkcjonowania. Podano konstrukcję indeksu dla porównania tych okresów z punktu widzenia wydajności pracy. Rozważono przypadek, gdy chcemy zmierzyć przeciętną, jedno-okresową dynamikę wydajności pracy posiadając dane pochodzące z T >2 okresów. Rozważania obejmują indeks przedstawiony w pracy J. Białka (2005). Następnie zaproponowano nowy indeks, który spełnia wszystkie wymagane postulaty. Przedstawiono podstawowe własności indeksu oraz przykład w celu porównania omówionych indeksów. (abstrakt oryginalny)

In the article the index of average work efficiency construction was presented. The proposed weighting pattern has arisen from the theoretical considerations on the situation, when the number of employees in one of the analyzed enterprises is relatively small. In the first part of this paper the considerations concern the group of enterprises N and their functioning in two time periods. The construction of the index due to comparison of these periods from the work efficiency point of view was given. There was also considered the case, when the average, periodic dynamic of work efficiency is measured with use of data coming from periods T>2. These considerations comprise index presented in J. Bialek's paper (2005). Next, the new index that fulfills all required postulates was proposed. The basic index properties were presented and the example comparing discussed indexes were given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balk M. (1995), Axiomatic Price Index Theory: A Survey, International Statistical Review No. 63
  2. Białek J. (2005), Agregatowy indeks Tiirnqvista jako alternatywa dla ,,idealnego" indeksu Fixhera, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, GUS, Warszawa
  3. Diewert W. (l 978), Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation, "Economctrica" Vol. 46
  4. Domański Cz., red. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  5. Klepacz H., Żółtowska E., Swieczewska 1. (2000), Matematyka - elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź
  6. Krzysztofiak M., Luszniewicz A. (1997), Statystyka, PWE, Warszawa
  7. Moutlon B., Seskin E. (l 999), A preview of the 1999 comprehensive revision of the national income an product accounts, Survey of" Current Business No. 79
  8. Shell K. (1998), Economics Analysis of Production Price Indexes, Cambridge University Press, UK
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu