BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona, Sompolska-Rzechuła Agnieszka
Tytuł
Jakość życia i aktywność mieszkańców woj. zachodniopomorskiego
Life quality and activity of inhabitants of Zachodnipomorskie voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 8, s. 35-44, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Poziom życia, Warunki życia ludności
Quality of life, Living standard, People's living conditions
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między poziomem życia mieszkańców powiatów woj. zachodniopomorskiego a ich aktywnością. Badaniem objęto powiaty ziemskie woj. zachodniopomorskiego w 2005 r. Aktywność ludności przedstawiono w aspekcie aktywności zawodowej oraz obywatelskiej. Poziom życia mieszkańców dotyczy: ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, służby zdrowia, kultury i turystyki. Do opracowania rankingu powiatów zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju oparty na sumach standaryzowanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to find answer, if there is any dependence between the life level of inhabitants of Zachodniopomorskie voivodship and their activity. The survey comprised land counties of Zachodniopomorskie voivodship in the year 2005. The population activity was presented in the aspect of economic and civil activity. The level of inhabitants life concerns: environment protection, technical infrastructure, health service, culture and tourism. To elaborate ranking of counties the taxonomical development measure based on standardized sums was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I., Markowicz I., Mojsicwicz M., Wawrzyniak K. (2002), Statystyka w zadaniach, cz. I, Statystyka opisowa, Wyd. II uaktualnione, Wydawnictwa Naukowo-Tcchnicznc, Warszawa
 2. Lusznicwicz A. (1978), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa
 3. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoleczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 4. Sobczyk M. (1995), Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego, w: Klasyfikacja i analiza danych, problemy teoretyczne, Taksonomia, Zeszyt 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 5. Sompolska-Rzechuła A. (2004), Metody taksonomiczne w analizie poziomu życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego, Folia Univ. Agric. Stetin., Ser. Occonomica 237(43), Szczecin
 6. Statystyczne metody analizy danych (1998), red. W. Stasicwicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 7. Wierzbińska M., Sobolcwski M. (2002), Klasyfikacja powiatów województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Taksonomia 9, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 8. Województwo zachodniopomorskie 2005 -podregiony, powiaty, gminy (2005), Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin
 9. www.prezydent2005.pkw.gov.pl
 10. www.stat.gov.pl
 11. www.wybory2005.pkw.gov.pl
 12. Zadania społeczne (2002), red. Z. Pisz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu