BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał
Tytuł
Innowacyjność gospodarki w wysoko rozwiniętych krajach
Innovatory economy in highly developed countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 8, s. 60-74, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Innowacyjność, Kraje wysoko rozwinięte
Innovation economy, Innovative character, High-developed countries
Abstrakt
Sektor usług jest dominującym elementem struktury rozwiniętych systemów ekonomicznych, o czym świadczy jego udział w wytwarzaniu wartości dodanej oraz w zatrudnieniu. Jednocześnie usługi uważa się za mało innowacyjny rodzaj działalności, dalece ustępujący przedsiębiorstwom przemysłowym. Celem artykułu jest przedstawienie próby statystycznego pomiaru innowacyjności sfery produkcji i usług w najbardziej rozwiniętych państwach świata, do których zaliczono Japonię, Kanadę, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Z badania wynika, że niektóre rodzaje usług charakteryzują się wyższą innowacyjnością od produkcji. Wyniki analizy dowodzą, iż pogląd o małym zaangażowaniu usług w unowocześnienie gospodarki wynika z błędnego ujęcia definicyjnego oraz nadmiernej agregacji sektorowej. Usunięcie tych mankamentów ujawnia wysoki potencjał innowacyjności usług. (abstrakt oryginalny)

Service sector is the dominant element of developed economic system structures, what proves it 's share in value added creation and in employment. Simultaneously, the services are considered as little innovative form of activity, far from industrial enterprises. The aim of this article is to present the statistical measure of innovatory sphere of production and service in the most developed world countries, to which belong Japan, Canada, European Union and United States. The survey shows that some kind of services are more innovative than production. The results of this analysis prove that the opinion on small service engagement in economy modernization is caused by wrong definition and excessive sector aggregation. The reduction of these drawbacks reveal high potential of service innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W. J. (1967), The Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic Review, vol. 57
 2. Zadawać odpowiednie pytania (2006), Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska, "Innowacje w Europie", nr l
 3. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005 (2005), European Trend Chart on Innovation, Luksemburg
 4. Statistics on Innovation in Europe (2001), EUROSTAT, Luksemburg
 5. Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Norway (2004), EUROSTAT, Luksemburg
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze using w latach 2001--2003 (2005), GUS, Warszawa
 7. Kruszka M. (2006), Sektor usług w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, "Wiadomości Statystyczne", nr 11
 8. Compendium of Patent Statistics (2005a), OECD, Paryż
 9. Education at a Glance. OECD Indicators (2005b), OECD, Paryż
 10. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard (200Sc), OECD, Paryż
 11. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Oslo Manual (1997), OECD/EUROSTAT, Paryż
 12. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), OECD/EUROSTAT, Paryż
 13. Statistics of Community Trade Marks (2006a), Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
 14. Statistics oj Community Designs (2006b), Office for Harmonization in the internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
 15. European Innovation Scoreboard 2006, Comparative Analysis of Innovation Performance (2006), PRO -INNO Europe, Maastricht
 16. Rogoziński K. (2004), Jnnowacyjność i nowa taksonamia using, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 17. Schumpcter J. A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge
 18. Innovation in Dynamic Service Industries (1998). Statistics Canada, Ottawa
 19. Survey of Innovation 1999. Statistical Tables Manufacturing Industries (2002), Statistics Canada, Ottawa
 20. Innovation in Selected Transportation Industries: Results from the Survey of Innovation 2003 (2005a), Statistics Canada, Ottawa
 21. Innovation in Selected Professional, Scientific and Technical Services: Results from the Survey of Innovation 2003 (2005b), Statistics Canada, Ottawa
 22. Innovation in Information and Communication Technology (ICT) Sector Services Industries: Results from the Survey of Innovation 2003 (2005c), Statistics Canada, Ottawa
 23. Stra D., Markowska M. (2006), Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, [w:] Statystyka w badaniach społecznych, S. Ostasiewicz, J. Paradysz (red.), Wydawnictwo Ali we Wrocławiu, Wrocław
 24. UIS Science Report (2005), UNESCO Institute for Statistics, Quebec
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu