BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasek Mirosława
Tytuł
Sztuczne sieci neuronowe w statystyce
Artificial neutral networks in statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 8, s. 74-88, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Metoda sztucznych sieci neuronowych, Przetwarzanie danych
Neural networks, Artificial neural networks method, Data processing
Abstrakt
W artykule, poświęconym zagadnieniom eksploracji danych Data Mining opisano podstawy budowy i działania sztucznych sieci neuronowych. Przedmiotem uwagi były zarówno sieci wielowarstwowe, jak i sieci Kohonena. Przedstawiono działanie pojedynczego neuronu sieci oraz całej sieci, złożonej z wielu neuronów. Omówiono różne metody uczenia, zwane także trenowaniem sieci: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom stosowania sztucznych sieci neuronowych, w tym warunkom, jakie powinny zostać spełnione, aby sieć mogła dawać wiarygodne wyniki w praktycznych zastosowaniach: przewidywaniach, prognozach, grupowaniu. W artykule pokazano zalety, wady oraz możliwości zastosowań różnego rodzaju modeli sieci neuronowych. (abstrakt oryginalny)

This article concerns Data Mining issue and describes the base of the artificial neural networks building and functioning. The multistratified networks and Kohonen network were considered. Functioning of single neuron network and the whole network composed of many neurons was presented. The different learning methods, called also network training: learning with teacher and without teacher, were discussed. The particular attention was given to practical aspects of the artificial neural networks' use, and to it 's conditions, which shall be meet in order to be provided by reliable results for practical use such as: predictions, forecasting, grouping. The author showed in the article the advantages, disadvantages and possibilities of different kind of neuronal networks models use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacstaens D. E., Bcrgh van den W. M., Wood D. (1994), Neural network solutions for trading in financial markets, Longman Group, Pitman Publishing, London
 2. Beltratti A., Margarita S., Tcrna P. (1996), Neural networks for economic and financial modelling, International Thomson Publishing, Cambridge
 3. Chen Phoebe Y.P. (2005), Bioinformatics technologies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
 4. Data Mining Using SAS Enterprise Miner: A case study approach (2003), SAS Institute Inc., Gary, NC, USA
 5. Enterprise Miner Reference Help (2005), SAS Institute Inc.
 6. Kiviluoto K. (1998), Predicting bankruptcies with the self-organizing map, Neurocomputing
 7. Kohonen T. (1997), Self-organizing maps, Springer-Verlag
 8. Lasek M. (2002), Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
 9. Lasek M. (2007), Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Wyd. Difm, Warszawa
 10. Lasek M. (2007), Oprogramowanie wspierające analizy danych metodami Data Mining, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 11. Malakooti B., Zhou Y. Q. (1994), Feedfoi-ward artificial neural nehvorks for solving discrete multiple criteria decision making problems, Management Science, vol. 40, no. 11
 12. Pęczkowski M. (2001), Sieci neuronowe. Program ORKA 4.0, materiał dla studentów studium podyplomowego "Informatyka gospodarcza" na zajęcia "Metody sztucznej inteligencji", Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 13. Shmueli G., Patcl N. .R., Bruce P. C. (2007), Data Mining for business intelligence, John Wiley & Sons, New Jersey
 14. Tadcusiewicz R. (1998), Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa
 15. Tadcusiewicz R. (2001), Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych, http://www.statsoft.pl
 16. Triantaphyllou E., Fclici G. (2006), Data Mining and knowledge discovery approaches based on rule induction techniques, Springer-Verlag, New York
 17. Ye N. (2003), The Handbook of Data Mining, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu