BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy
International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 741, s. 103-117, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wymiana międzynarodowa
Technology transfer (TT), Knowledge-based economy, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Usystematyzowano informacje dotyczące transferu technologii, uwzględniając specyficzne właściwości wiedzy, będącej przedmiotem tego procesu. Podjęto próbę rozpoznania związków między transferem technologii a ekspansją gospodarki opartej na wiedzy. Dokonano identyfikacji warunków koniecznych w celu efektywnego wykorzystania importu technologii jako narzędzia służącego wzrostowi możliwości innowacyjnych.

The essence of a knowledge-based economy is the increased importance of innovation as a source of competitive advantage for companies. Therefore, a knowledge-based economy may be seen as one which is capable of designing and implementing original and innovative technological and organizational solutions. In an economy thus understood, a considerable, albeit supplementary, role is played by international technology transfer. Its importance results from the internationalization of current research work and the increasing complexity of the latest technologies, which forces companies to integrate components of technical knowledge from various parts of the globe. Technology transfer plays an especially important role in countries with low technological potential. In this instance, the flow of technical knowledge, which essentially goes in one direction (import), contributes to the country's economic and technological development, thus supporting the creation of a knowledge-based economy. A condition for the effective use of international technology transfer is, however, its appropriate programming, integrated with a policy to develop the domestic R&D sector and create human capital resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Archibugi D, Pietrobelli C. [2003], The Globalization of Technology and its Implications for Developing Countries. Windows of Opportunity or Further Burden? Technological Forecasting & Social Change 70, no. 9 .
 2. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 4. Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 5. Kabaj M. [2004], Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów wykształcenia, Warszawa.
 6. Koźmiński A. K. [2002], Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, G.W. Kołodko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Madej Z. [2006], Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów [w:| Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, E. Frejtag-Mikka (red.), Difin, Warszawa.
 8. Misala J. [2001], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 9. OECD [1999] Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Warszawa.
 10. PARP [2004] Negocjacje w transferze technologii, Warszawa.
 11. Rogers E.M. [1995], Diffusion of innovations, The Free Press, New York.
 12. Sadowski Z. [2005], Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 13. Truskolaski S. [2004], Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 39.
 14. Wiśniewska J. [2004], Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie [2004], W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.
 15. Wysokińska Z. [2001], Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu