BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawiński Jerzy
Tytuł
Marketing w praktyce polskich firm usługowych
Marketing Practice of Polish Service Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing (1), 2004, nr 1029, s. 99-110
Tytuł własny numeru
Problemy teorii i praktyki marketingu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Marketing, Funkcje marketingu, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Cykl życia produktu
Service enterprise, Marketing, Marketing functions, Company development strategy, Product life cycle
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcja marketingowa powinna służyć osiąganiu celów przyjętych w strategii rozwoju przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono próbę określenia i oceny zmian powstałych podmiotów działających w sferze usług w okresie transformacji polskiej gospodarki. Główne rezultaty z przeprowadzonych rozpoznań diagnostycznych zostały ukazane według złożonych kryteriów analizy empirycznej – cykl życia produktu i strategia rozwoju firmy.

Herein we have presented selected research results of the marketing in Polish services companies carried out in 1993-1999. The actions and strategies implemented at each stage of the marketing process in the different types of firms are the subjects of the paper. The carried out analysis of some manifestations of marketing on the background of the product life cycle has demonstrated an essential relation between the structure of the market conditions which identify actions in aid of the offer the quality of the services and the actions within the scope of the price setting, the distributions and the promotion. The decisions and marketing activities were connected with fixed development of strategies of the chosen companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białaszczyk U., Kujawiński J., Cykl życia usługi w działalności marketingowej przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" nr 4, 1994.
  2. Białaszczyk U., Kujawiński J., Uwarunkowania działalności marketingowej w przedsiębiorstwach usługowych, "Wiadomości statystyczne" nr 10, 1993.
  3. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym, red. A. Sznajder, PWN, Warszawa 1986.
  4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWN, Warszawa 1992.
  5. Kujawiński J., Działania marketingowe a strategie rozwoju przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 973, Wrocław 2003.
  6. Kujawiński J., Przemiany w marketingowej praktyce firm usługowych a cykl życia produktu, [w:] Marketing. Przełom wieków, t. 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 863, AE, Wrocław 2000.
  7. Kujawiński J., Uwarunkowania marketingu w polskich firmach usługowych w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Zmiany w otoczeniu marketingowym podmiotów rynkowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 844, AE, Wrocław 1999.
  8. Zarządzanie marketingowe w sferze usług, red. A. Styś, AE, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0720
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu