BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobyłko Grzegorz
Tytuł
Pozwolenie zintegrowane jako nowe źródło wiedzy o emitentach wykorzystywanych w procesach zarządzania zasobami środowiska
Integrated Permission as a New Source of Knowledge on Emmission Sources Used in the Processes of Human Resources Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (6), 2006, nr 1145, s. 86-93, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Zarządzanie zasobami środowiska, Zanieczyszczenie środowiska
Environmental protection, Ecological politics, Environmental resources management, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do zadań ochrony środowiska należy utrzymanie równowagi dynamicznej czyli zrównoważonego dopływu i odpływu materii i energii w układach biologicznych. Przedstawiono pozwolenia zintegrowane (licencja na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska) jako źródło wiedzy o planowanych obciążeniach środowiska, role wiedzy w procesach zarządzania zasobami środowiska oraz wpływ społeczeństwa na decyzje o wydaniu pozwolenia.

The article emphasizes the need for aid of environment supplies management processes on different levels. Decisions about ways of using these supplies are taken in a situation of lack of information and knowledge. The information created at various levels of environmental management does not meet the needs of the factors of these processes. The article is an attempt to example these mechanisms on the example of integrated permission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kobyłko G., Konkurowanie w warunkach asymetrii wiedzy o środowiskowej uciążliwości produktu, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK i Wydawnictwo Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2005.
  2. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
  3. Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych - Wskazówki metodyczne, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
  4. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. G. Kobyłko, AE, Wrocław 2000.
  5. Sporek K., Ekologia lasu - wybrane zagrożenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
  6. Akty prawne
  7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU nr 179, poz. 1490).
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU nr 122, poz. 1055).
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu