BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brewster Chris
Tytuł
HRM in the UK: Issues and Trends
ZZL w Zjednoczonym Królestwie. Problemy i trendy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 6, s. 67-74, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zasoby rynku pracy, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kapitał ludzki
Human Resources Management (HRM), Labour market resources, Intellectual capital, Human Capital Management, Human capital
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Ogólnie, ZZL w Zjednoczonym Królestwie jest równie mocno osadzone w swoim środowisku, jak każde ZZL w innym kraju. Ma pewne wspólne cechy z amerykańskim i europejskim ZZL, ale pozostaje odrębne. Okazuje się, że ogólne funkcje ZZL oraz podstawowe sytuacje ZZL zmieniają się znacznie wolniej niż wielu ekspertów i komentatorów, w szczególności z wielkich firm doradczych, chciałoby, abyśmy uważali. Istnieją pewne nowe problemy, które wydają się absorbować wiele energii specjalistów ZZL: e–ZZL, starzejąca się siła robocza, zarządzanie talentem i trenowanie — ciekawe, czy znalezione rozwiązania zakotwiczą się na stałe, czy okażą się tylko przejściową modą. (abstrakt oryginalny)

Overall, HRM in the UK remains as fixed in its environment as HRM in any other country. It shares some aspects with the USA and some with Europe, but it remains distinctive. The basic HRM functions and the basic situation of HRM appear to change much more slowly than many of the specialists and commentators, especially the large consultancies, would have us believe. There are some new issues that seem to be absorbing a lot of energy of HR specialists at the moment-e-HRM, dealing with an aging workforce, and talent management and coaching-and it will be interesting to see whether they become embedded in the scene or turn out to be passing fads. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewster C. (1995), "Towards a European Model of Human Resource Management," Journal of International Business Studies, 26(1), pp. 1-21.
 2. Brewster C., Wood. G., Croucher C. and Brookes M. (2006), "Are Works Councils and Joint Consultative Committees a Threat to Trade Unions? A Comparative Analysis," Economic and Industrial Democracy.
 3. Brewster C., Mayrhofer W. and Morley M. Editors (2004), Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Elsevier: Oxford.
 4. Cappelli P. (1999), The New Deal at Work: Managing the Market-Driven Workforce, Boston, Harvard Business School Press.
 5. Farmer R.N. and Richman B.M. (1965), Comparative Management and Economic Progress, Irwin, Homewood, Illinois, U.S.A.
 6. Fombrun C.J., Tichy N. and Devanna M.A. (1984), Strategic Human Resource Management, New York, John Wiley.
 7. Gronhaug K. and Nordhaug O. (1992), "Strategy and Competence in Firms," European Management Journal, 10, (4), pp. 438-445.
 8. Huselid M.A. (1995), "The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance," Academy of Management Journal, 38, pp. 635-672.
 9. Jackson S. and Schuler R. (1995), "Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environments," Annual Review of Psychology, Vol. 46, pp. 237-264.
 10. Martin G. (2005). Technology and People Management: Transforming the Function of HR London, Chartered Institute of Personnel and Development.
 11. Morley M., Brewster C., Gunnigle P. and Mayrhofer W. (1996), "Evaluating Change in European Industrial Relations: Research Evidence on Trends at Organizational Level," International journal of Human Resource Management, 7, 3, pp. 640—656.
 12. Pfeffer J. and VeigaJ.F. (1999), "Putting People First for Organizational Success," Academy of Management Executive, 13, (2), pp. 37-48.
 13. Pickles L.J., Bookbinder S.M. and Watts C.H. (1999), "Building the HR Value Chain," Employment Relations Today, 25(4), pp. 21-29.
 14. Pieper R. (Editor) (1990), Human Resource Management: An International Comparison, Berlin, Walter de Gruyter.
 15. Porter M. (1991), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 16. Schuler R.S., Dowling PJ. and De Cieri H. (1993), "An Integrative Framework of Strategic International Human Resource Management," International Journal of Human Resource Management, 4(4), pp. 717-764.
 17. Tichy N., Fombrun C. J. and Devanna M.A. (1982), "Strategic Human Resource Management," Sloan Management Review, 23(2), pp. 47-60.
 18. Truss C. (2001), "Complexities and Controversies in Linking HRM with Organizational Outcomes," Journal of Management Studies, 38, pp. 1122-1149.
 19. Ulrich D. (1987), "Organizational Capability as Competitive Advantage: Human Resource Professionals as Strategic Partners," Human Resource Planning, 10, pp. 169-184.
 20. Vallerius S. (2006), A Rolling Stone Gathers No Moss.- How Companies in Sweden and England Tackle the Loss of the Baby Boomers, PAUSE, Stockholm.
 21. Wright P.M., Dunford B.B. and Snell S.A. (2001), "Human Resources and the Resource Based View of the Firm," Journal of Management, 27(6), pp. 701-722.
 22. Wright P.M. and McMahan G.G. (1992), "Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management," Journal of Management, 18 (2), pp. 295-320.
 23. Wright P.M. and Snell S.A. (1991), "Toward an Integrative View of Strategic Human Resource Management," Human Resource Management Review, 1, pp. 203—25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu