BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy, Urbaniak Bogusława
Tytuł
Trends in Human Resource Management (Poland)
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 6, s. 105-113
Słowa kluczowe
Zasoby rynku pracy, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Labour market resources, Human capital, Human Resources Management (HRM), Intellectual capital, Human Capital Management
Abstrakt
Wśród wielu firm działających w polskich realiach jest znacząca grupa takich, które mierzą wysoko i starają się realizować zaawansowane standardy zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczą one od 7 lat w konkursie LZZL, który ma promować najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez docenianie i wyróżnianie firm, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie i tym samym mogą być punktami odniesienia w dla innych organizacji. Na podstawie analizy działań i osiągnięć firm ubiegających się o laury konkursu podjęto próbę określenia głównych trendów w zakresie zzl, jakie dokonują się w polskich realiach. Wśród najważniejszych należy wymienić wzrost profesjonalizacji zzl, umiejętności zarządzania zl w warunkach niestabilnego, zmiennego otoczenia oraz przejście w kierunku strategicznego zzl i modelu kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

From among the many companies active amidst Polish reality, there is a significant group that aims high and is trying to implement advanced standards in human re -source management. They have been participating in the HRML Competition for the past seven years-a competition that promotes best practice in the area of human resource management through acknowledging and honoring those companies that are successful in this area and can therefore serve as reference points for other organizations. An effort has been made to define the main trends in the area of HRM that are present in Polish reality on the basis of analyses of actions and achievements of companies striving to win the competition. Among the most important, worth noting is the increase in HRM professionalism, skills at managing HR subject to an unstable and changing environment, and a shift toward the strategic HRM and the human capital model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu