BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina, Moczulska Marta
Tytuł
Partycypacja pracowników jako metoda ewolucyjnego przygotowania pracowników do rewolucyjnych zmian
The Employee Participation as Method of Evolutionary the Workers' Preparation to Revolutionary Changes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 661-667, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Otwartość na zmiany, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Ewolucja zarządzania
Organisational change, Change management, Openness to change, Personnel participation in management, Evolution of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono stanowisko pracowników wobec zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych oraz znaczenie partycypacji pracowników w przeprowadzaniu zmian rewolucyjnych w rozwijających się przedsiębiorstwach.

Considering, that in present organizations often and often revolutionary changes is essential, meaning of execution of working participation was shown. Attention was concentrated on direct, voluntary and active participation. Forming of proper relations between employees and managers for applying of so implied and effective participation is evolutionary process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hennestad B.W. (2000), Implementing Participative Management, "Journal of Applied Behavioral Science", September, vol. 36.
 2. Jakubów L. (2004), Zarządzanie partycypacyjne w polskich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław.
 3. Mendel T. (2001), Partycypacja pracowników w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań.
 4. Miller K., Monge P. (1986), Participation, Satisfaction, and Productivity: a Meta-analytic Review, "Academy of Management Journal", vol. 29, nr 4.
 5. Panek M., Zgud J. (2002), Między rewolucja a ewolucją, czyli... o zmianie w pracy menedżera, Centrum Wiedzy, http://centrumwiedzy.komrel.net/cw/articles/files/157/artykull57.pdf20.
 6. Penc J. (2001), Partycypacja społeczna a sterowanie zmianami w firmie, [w.] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 8. Schuler R. S. (1977), Role Perceptions, Satisfaction and Performance Moderated by Organization Level and Participation in Decision Making, "Academy of Management Journal", vol. 20, March.
 9. Sashkin M. (1986), Participative Management Remains an Ethical Imperative. "Organizational Dynamics", Spring, vol. 14.
 10. Sashkin M. (1984), Participative Management is an Ethical Imperative, "Organizational Dynamics", Spring.
 11. Stankiewicz J. (1998), Zarządzanie partycypacja pracowników w procesie wdrażania zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 803, AE, Wrocław.
 12. Stankiewicz J. (2000), Psychospołeczne opory wobec zmian i możliwości ich neutralizowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, AE, Wrocław.
 13. Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. Vroom V. (1959), Some Personality Determinants of the Effects of Participation, "Journal of Abnormal and Social Psychology", vol. 59.
 15. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu