BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna
Tytuł
Uwarunkowania procesów dyfuzji innowacji : Wybrane aspekty
The Terms of Diffusion Process of the Innovations - Chosen Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 45-56, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Teoria innowacji, Stymulowanie innowacyjności, Przegląd literatury
Innovations, Innovation theory, Stimulate innovations, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule są pewne uwarunkowania procesów dyfuzji innowacji. Autorka rozpoczęła od wyjaśnienia terminów: uwarunkowania i dyfuzja na podstawie dostępnej literatury. W podsumowaniu, autorka stwierdziła, że dyfuzja innowacji zależy od ich rodzaju innowacji, dziedziny gospodarki, postaw uczestników procesów gospodarczych, warunków otoczenia, warunków instytucjonalnych (system patentowy, charakter polityki naukowej w danym kraju, wpływ liderów opinii społecznej) i wielu innych czynników. Oddziaływanie determinant procesu dyfuzji jest złożone i ma charakter sprzężeń zwrotnych.

Diffusion is the process which taking place in specified environment and well-defined time. There are many elements, which determinate above mentioned process. As diffusion is very complicated process there are many terms involved. The aim of this article is to show the main of them. Diffusion processes differ regarding the kind of innovation, sphere of the economy, behavior of participants of the economic processes, terms of environment and many others. The influence of all determinants of diffusion process has complex and reversible connection character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu