BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Artur, Sowińska-Bonder Katarzyna
Tytuł
2007 HR Trends in Poland: Current State and Development Plans of the HR Function in Poland
Trendy ZZL w Polsce w roku 2007
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 6, s. 115-126
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Analiza strategiczna, Podejmowanie decyzji strategicznych, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Planowanie strategiczne
Human Resources Management (HRM), Strategic analysis, Top-level decision makers, Human Capital Management, Strategic planning
Abstrakt
Tej jesieni Deloitte oraz Nowoczesna Firma wspólnie opracowali drugie wydanie raportu „Trendy ZZL w Polsce w roku 2007”. Sprawozdanie to przedstawia główne inicjatywy oraz strategiczne kierunki funkcji ZZL w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach w roku 2007. Raport został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych wśród ponad 100 dyrektorów ZL w polskich organizacjach. Dramatyczne zmiany na rynku pracy, które miały miejsce w roku 2006, zweryfikowały aspiracje i plany działów ZL, prezentowane podczas badań w roku 2005. W czasach kryzysu, dużego przepływu pracowników, presji, by wzrosły płace oraz braku kandydatów na wakujące stanowiska okazało się, iż działy ZL nie posiadają żadnej broni i są nową sytuacją całkowicie zaskoczone. Nie ma też wątpliwości, że brak strategicznego planowania w dziedzinie ZZL oraz niewystarczająca znajomość rynku pracy spowodowały, że większość organizacji okazała się niezdolna do wprowadzenia swoich ambitnych i dobrze przemyślanych strategii biznesowych. (abstrakt oryginalny)

This autumn, Deloitte and Nowoczesna Firma co-authored a second edition of the "HR Trends in Poland" report. It presents the key initiatives and strategic directions of the HR function in Polish enterprises and institutions in 2007. The report was prepared on the basis of research conducted among more than one hundred HR directors in Polish organizations. The dramatic change of the job market conditions that took place in 2006 verified the aspirations and plans of HR departments, which they shared in 2005. Faced with a time of crisis, high employee turnover, pressure on salary growth, and a dearth of candidates to fill vacancies, it turned out that HR departments were unarmed and taken completely aback. At this point, it became clear that lack of HR strategic planning and insufficient insight into the job market left most of the organizations incapable of achieving their ambitious, well thought-out business strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu