BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagel Mascha, Adema Tjerk-Jan
Tytuł
HRM Maturity: How Perfect Do You Want To Be?
Dojrzałość ZZL. Jaki stopień doskonałości należy osiągnąć?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 6, s. 127-130
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie biznesem, Doradztwo w biznesie, Podejmowanie decyzji strategicznych, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Planowanie strategiczne
Human Resources Management (HRM), Business management, Business consulting, Top-level decision makers, Human Capital Management, Strategic planning
Abstrakt
W ostatnich latach dyrektorzy ZL stanęli przed wyzwaniem zharmonizowania strategii ZZL z celami biznesowymi i stania się partnerem biznesowym dla zarządu, bowiem współcześnie ZZL musi skupić się na zapewnieniu firmie wartości dodanej. A to oznacza poprawę satysfakcji klienta wewnętrznego poprzez poprawę jakości dostarczonej usługi, jak również spowodowanie, by wydajność zasobów ludzkich oraz ich wkład w rozwój biznesu stał się przejrzysty. Artykuł koncentruje się na modelu dojrzałości ZL, którego stosowanie pomaga ustalić stopień perfekcji, jaki ma zostać osiągnięty, tzn. jak można spowodować by ZZL, a w szczególności procesy ZZL, stały się „dopasowane do potrzeb” samej firmy, jak i rynku. (abstrakt oryginalny)

In recent years, HR directors have been challenged to fully align HRM to corporate business objectives and become a business partner for management. This implies that HRM needs to focus on providing added value to the company. That means grading up internal customer satisfaction by improving the quality of the service delivered as well as to make HR performance and its contributions to the business transparent. This article focuses on the use of an HR process maturity model contributing to being able to decide how perfect one wants to be, or in other words, how to make HRM-especially its processes-"fit for purpose". (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu