BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmieliński Paweł, Otłowska Agnieszka
Tytuł
Wybrane uwarunkowania rozwoju pozarolniczej aktywności gospodarczej ludności na obszarach wiejskich
Selected Conditions of Development of Non-Agricultural Economic Activities in Rural Areas
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s. 15-24, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Modernizacja obszarów wiejskich, Wiejski rynek pracy, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Działalność gospodarcza
Rural population, Modernisation of the rural area, Rural labour market, Double occupation of farmers, Business activity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podjęto próbę przedstawienia stanu oraz wybranych uwarunkowań rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (skróc. oryg. streszcz.)

The evolution of rural entrepreneurship is intrinsic to multifunctional rural development, a way for the Polish countryside to become a more attractive place to live and work. The study was primarily aimed at determining the scale of non-agricultural economic activities in rural areas and identifying factors affecting rural entrepreneurship, particularly after Poland's accession to the European Union. The findings from the survey carried out by Institute of Agricultural Economics and Food Economy allowed to analyse the main trends in non-agricultural activities in rural areas. Nearly half of firms operating in rural areas were engaged in trade. This kind of activity does not involve special risk and it does not depend on level of education of owner which contributed to its popularity. Only one tenth of firms were represented by manufacturing companies as setting up this kind of entity demands involvement of special financial means and also professional knowledge of its owner. The key role in supporting of rural entrepreneurship play local governments and their activities in the field of investment and education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buks J., Chmieliński R, Otłowska A., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, lERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
  2. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  3. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, IERiGŻ- -PIB, Warszawa 2006.
  4. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, "SPOtkania tygodniowe", Nr 5/2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu