BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech
Tytuł
Możliwości i ograniczenia marketingu internetowego w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Opportunities and Barriers of Internet Marketing in Polish Food Industry Enterprises
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s. 51-60, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Marketing sieciowy, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przemysł spożywczy, Marketing produktów żywnościowych, Marketing internetowy
Network marketing, Industrial enterprises, Food industry, Marketing of food products, e-marketing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody monograficznej w dziewięciu największych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, prowadzących działania marketingowe skierowane do konsumentów indywidualnych. Zaprezentowano relacje pomiędzy marketingiem klasycznym i internetowym. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na ograniczeniach dotyczących marketingu klasycznego, a w części końcowej przedstawiono główne możliwości i bariery dotyczące zastosowania Internetu w działaniach marketingowych (m.in. oceniono funkcjonowanie, szansę i zagrożenia oraz sukcesy i porażki). (skróc. oryg. streszcz.)

The paper introduces results of empirical research, which were carried out in 2004. The research was done in nine of the biggest food enterprises, which use internet marketing to consumers (customers). Moreover, there were presented relations between a classical form of marketing and internet marketing. The part of the paper is concentrated on limitations of the classical marketing. Finally, the paper presents main opportunities and barriers of using marketing in internet actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balasubramanian S., Konaná P., Menon N.M., Customers Satisfaction in Virtual Environments: A Study of Online Investing, Managemment Science vol. 49, no 7, July 2003.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2000.
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Hartman A." Sifonis J.M., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 5. Internet w marketingu, praca zbiorowa pod red Bajdaka A., PWE, Warszawa 2003.
 6. Moss Ch.B., Schmitz T.G., Kagan A., Schmitz A., Institutional Economics and the Emergence of E-Commerce in Agribusiness, Journal of Agribusiness 21,1 (Spring 2003), s. 83-101, OECD Information Technology Outlook, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD 2004.
 7. Pizło W., Marketing internetowy w British American Tobacco Polska, [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW 2006, nr 58, Warszawa 2006, s. 135-146.
 8. Pizło W., Marketing internetowy w korporacji międzynarodowej - studium przypadku firmy Nestle, [w:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie -jej uwarunkowania i następstwa, tom 2, red. nauk. S. Urban, Prace Naukowe nr 1118, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 235-241.
 9. Pizło W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Wyd. Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin 2003, s. 434-440.
 10. Pizło W., Zastosowanie marketingu internetowego w "Indykpolu", [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 53, Warszawa 2004.
 11. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 12. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu