BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna
Tytuł
Problem optymalizacji struktury kapitału w świetle podejścia tradycyjnego oraz koncepcji Modiglianiego i Millera
Capital Structure Optimisation Problem in the Context of the Traditional Approach and Modigliani-Miller Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 185-202, rys, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Dźwignia finansowa, Studium przypadku
Business capital, Company capital structure, Enterprises financial management, Foreign capital in enterprises, Financial leverage, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie opisano dwie teorie dotyczące sposobu pozyskiwania środków finansowych przez firmę i kosztu ich pozyskania. Pierwsze tradycyjne podejście do kształtowania struktury kapitału, przywiązuje dużą wagę do koncepcji dźwigni finansowej i polega na założeniu, że między funduszami własnymi firmy, a środkami pożyczonymi istnieje relacja, przy której średnia ważona kosztu kapitału zostanie zminimalizowana. Druga koncepcja, kwestionująca to tradycyjne podejście, sformułowana przez Modiglianiego i Millera, głosi że koszt pozyskania środków finansowych jest w długim okresie identyczny niezależnie od tego, czy środki te pochodzą z pożyczek, emisji akcji, czy od właścicieli.

There are two points of view as far as the issue of the financial resources raising and costs connected with that process are concerned. Traditional approach is based on the assumption that there is a balance between equity and debt, which allows to minimise weighted average cost of capital. On the other hand Modigliani and Miller have formulated theory according to which, the cost of raising of financial resources is the same regardless of the fact if they are equity or debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu