BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuk Krzysztof
Tytuł
Restrukturyzacja wielobranżowych podmiotów komunalnych : Koncepcje i realizacja
The Restructuring Process of Municipal Enterprises : Conceptions and Their Realization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 260-271, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja dostosowawcza, Przedsiębiorstwo komunalne, Formy prawne przedsiębiorstw komunalnych
Restructuring of enterprises, Adjustment restructuring, Utility plant, Legal forms of municipal enterprises
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Problem restrukturyzacji usług komunalnych należy analizować, jako proces zmiany systemu świadczenia usług, w celu dostosowania ich do otoczenia rynkowego. W przypadku podmiotu komunalnego restrukturyzacja będzie oznaczała ogół działań prowadzących do zmian wewnętrznej struktury podmiotu. W artykule przedstawiona została analiza zmian organizacyjno-prawnych i własnościowych zachodzących w grupie wielobranżowych podmiotów komunalnych na terenie gmin oraz podmiotów komunalnych z województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Podmioty te, wykonują usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, produkcji i dystrybucji energii cieplnej, oczyszczania i utylizacji odpadów, administracji zasobów mieszkaniowych oraz usługi cmentarne i pogrzebowe, a także usługi transportowo-drogowe, remontowo-budowlane i handlowe.

The scope of activities and tasks of a commune are specified in the Act on Local Government of 1990 and the Act on Municipal Management of 1996. The reform caused many problems related to the organizational form of economic activities conducted by communes and the transformation of municipal enterprises. The Communes faced the necessity to select an appropriate legal form for conducting economic activities which were indispensable from the point of view of the implementation of their tasks. In case of the majority of communes the selection of a legal form for conducting economic activities was either accidental or based on temporary benefits which were related to the selection of a given form. The problem of restructuring municipal services was not solved either, including the establishment of competing units. Local governments in starting transformation in the public utility sector had no clear and consistent policy for the emerging markets and privatization of public services. Local governments could not distinguish the most important goal - models of efficient management of public services in the market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
  2. Karpuś P., Stefański M., Żuk K., Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
  3. Kondrakiewicz T., Żuk K., Wykorzystanie struktur holdingowych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, "Annales Universitatis Máriáé Curie-Skłodowska" Sectio H, 2004, vol. XXXVIII.
  4. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  5. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
  6. Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Konferencje, debaty, raporty, red. J. Majewski, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk-Gdynia 2005.
  7. Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie, red. M. Szymanowicz, Municypium SA, Warszawa 2000.
  8. Sadowy M., Grzymała Z., Problemy zarządzania w sektorze komunalnym, [w.] Nowe zarządzanie publiczne, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  9. Tokarzewski T., Żuk K.., Wielobranżowe przedsiębiorstwa komunalne użyteczności publicznej - restrukturyzacja a wzajemne subsydiowanie usług, [w:] Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych, red. T. Tokarzewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
  10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997 nr 9, poz. 43 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu