BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polski Jan
Tytuł
Kultura gospodarcza w gminach : Próba doboru mierników
Economic Culture in Gminas Attempt of Indexes Selection
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 272-281, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Obszar kulturowy, Mierniki wzrostu gospodarczego
District, Cultural area, Economic growth indicators
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Znaczenie kultury gospodarczej w polityce rozwoju miast i gmin wiejskich, wiąże się z potrzebą wskazania sfer życia, w których to zjawisko ma miejsce oraz sformułowaniem mierników, które poziom ten mogą określić. Autor zaproponował definicję kultury gospodarczej, w której mierniki ułożone zostały w układzie przedmiotowym i obejmują: 1. poziom wiedzy, umiejętności i nawyki mieszkańców gminy, które maja znaczenie w zachowaniach gospodarczych mieszkańców gminy; 2. materialne standardy funkcjonowania i rozwoju gospodarki, oparte na posiadanych i użytkowych zasobach wszelkiej infrastruktury publicznej i prywatnej; 3. zdolność do adaptacji osiągnięć cywilizacyjnych sprzyjających rozwojowi, a powstajacych w wyniku procesów globalizacyjnych w dalszym i bliższym otoczeniu.

The article emphasizes the fact that the essence of economic culture is the level of knowledge and abilities, material standards of economy and also the ability to implement innovations favourable for the development of defined area (in gamins). The author attempts to identify the economic-•cultural indexes of application in local policy. He distinguishes three groups: 1) objective, in the following spheres: knowledge and abilities, achieved material standards and accustoming of innovations; 2) subjective, separating the economic subjects, households and public economy; 3) investments and exploitation (use). The attempt the constructing economic-cultural indexes was undertaken in favour of local development policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2004.
  2. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
  3. Karasiewicz G., Pasieczny J., Ocena atrakcyjności gminy jako produktu marketingowego, [w:] Marketing terytorialny, możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, AE, Poznań 2005.
  4. Kwiatkowski S., Rola innowacji w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, [w:] Innowacja - Edukacja - Rozwój Regionalny, red. A. Kukliński, K. Pawłowska, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
  5. Polski J., Kultura gospodarcza w úkladoch lokalnych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1124, AE, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu