BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nizińska Katarzyna
Tytuł
Zmiana kultury organizacyjnej w procesie wdrażania strategii przedsiębiorstwa
Changes in Organisational Culture While Implementing Company's Strategy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 172-181, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kultura przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Culture of enterprise, Corporation strategies
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmiany kultury organizacyjnej w procesie dostosowania jej do wymagań strategii przedsiębiorstwa w kontekście uwarunkowań okresu transformacji lat 90. Kultura organizacyjna jest traktowana jako krytyczny czynnik wdrażania strategii, a jej zmiana jako proces. Przedstawiono dwa rodzaje zmiany kulturowej: rewolucyjną i ewolucyjną. Szczególny nacisk położony jest na wszechstronną diagnozę kultury już na etapie planowania zmiany strategii, nakreślenie wizji zmiany wartości i norm organizacji, zaangażowanie naczelnego kierownictwa pełniącego rolę przywódców oraz odpowiednia komunikację zmiany. (fragment z tekstu)

Organisational culture is perceived as a critical factor in strategy implementation; changing this culture is a lengthy process. There are two ways of approaching culture in terms of change - revolution or evolution. It is of utmost importance to have a multidimensional assessment of culture even at the very early stage of designing change of strategy as well as to have a vision for the change of organisation's values and norms. Moreover, full involvement of top management is required and the adequate communication of change is necessary. The article aims at presenting how organisational culture was changing when company implemented its strategy under the 90s' transformation conditions. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu