BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszyk Edward
Tytuł
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych
The Internationalization of Poland's Retail Companies
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 9, s. 79-98, tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo handlowe, Eksport, Integracja gospodarcza Polski z UE
Enterprise internationalization, Commercial enterprises, Export, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw handlowych i mieszanych w transformującej się gospodarce. Analizą objęto dwie grupy przedsiębiorstw: 1) o profilu wyłącznie handlowym oraz 2) łączące działalność produkcyjną z handlowo-usługową. Uwzględnienie drugiej grupy uzasadnia się tym, że przedsiębiorstwa te uczestniczą na rynkach zagranicznych dzięki rozwojowi dystrybucji własnych produktów (eksport) oraz uruchamianiu filii zagranicznych i własnych sieci handlowych. Do analizy wykorzystano wyniki badań typu desk research, obejmujące informacje z Narodowego Banku Polskiego o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw oraz raporty i analizy (publikowane głównie w Internecie) polskich firm handlowych i mieszanych obecnych na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the conditions that determine the internationalization of Poland’s retail companies and other businesses, and it also evaluates the scope and forms of this process. The author analyzes these issues on the basis of desk research, or studies that collate the findings of previously published data and evaluate them in new ways. Another method used by the author is direct research involving a selected group of major enterprises that either already operate on foreign markets or plan to expand abroad. The analysis made it possible to identify the most important motives behind the internationalization of business operations as well as the directions of expansion in terms of both geographical regions and individual business sectors. Maleszyk also describes the organizational forms of internationalization (such as foreign direct investment and various forms of cooperation and integration) as well as barriers to decision-making on business expansion and development. The analysis reveals that the process of internationalization applies to a limited group of companies and is at an early stage of development. To accelerate internationalization, it is necessary to strengthen the market position of Polish enterprises and more intensely promote Polish brand-name products abroad. Other priorities include expanding the system for providing investment advice and supporting institutions that promote entrepreneurship, as well as facilitate lending from banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander N., [1995], Intemationalisation: Interpreting the Motives, [w:] International Retailing: Trends and Strategies, (eds.) P. Me Goldrick, G. Davies, Pitman, London.
 2. Borusiak B., [2006], Przyczyny niepowodzenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 3. Czarna Lista Barier, [styczeń 2006], PKPP Lewiatan, Warszawa.
 4. Hollander S., [1970], Multinational Retailing, Michigan State University, Michigan.
 5. Hymer S., [1976], The International Operations of National Firms, A Study of Direct Investment, Cambridge.
 6. Investieren in Ausland, [1981], DIHT, Bonn.
 7. Maleszyk E., [2004], Internacjonalizacja handlu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - stan i oczekiwania, [w:] Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie, opracowanie zbiorowe, IRWiK, Warszawa.
 8. Maleszyk E., [2006], Proces internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw handlowych (maszynopis powiel.), IRWiK, Warszawa.
 9. Maleszyk E., Pokorska B., [2005], Uwarunkowania i kierunki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw handlowych, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, (red. naukowa) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Pokorska B., [2006], Ekspansja polskich systemów franchisingowych na rynki zagraniczne, [w:] Rynek i Konsumpcja. Raporty z badań - rok 2005, IRWiK, Warszawa.
 11. Polska inwestuje w krajach Unii Europejskiej, www.mgip.gov.pl
 12. Rymarczyk J., [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 13. Światowiec J., [2005], Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, (red. naukowa) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu