BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawierucha Stefan
Tytuł
O niektórych aspektach funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
On Some Aspects of Gmina's Functioning as a Unit of Local Government
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 282-288, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Zadania własne gminy, Zadania zlecone gminy
District, District own tasks, Task assigned to municipalities
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Autor rozpoczął od przedstawienia krótkiego rysu historycznego samorządu terytorialnego i definicji gminy. Funkcje gminy, w sensie administracyjnym, wynikają ze stawianych im zadań. Takie jednak instytucjonalne podejście sprowadzałoby całość problematyki do określenia zadań i roli samorządów lokalnych w rozwoju gminy. Na funkcje gminy należy spojrzeć szerzej i wyróżnić rodzaje działalności (pracy) wykonywanej przez jej mieszkańców. Dotyczy to, szczególnie gmin wiejskich, gdzie proces urbanizacji powoduje zacieranie typowo rolniczych funkcji obszarów wiejskich, czego teoretycznym przejawem może być koncepcja kontinuum miasto-wieś. Koncepcja ta jest efektem rezygnacji z wyobrażenia, że miasto i wieś, to biegunowe przeciwstawności.

The initial point of the article is to determine the functioning of GMINA as a unit of local government in some of its aspects. In the first part the author presents the historical background of the establishment of local government after Poland regained its independence in 1918. Moreover, after the second world war GMINA's reactivation, and later its abolishing through the March Decree as a consequence of the act of the unified organs of the state authorities. Furthermore, the author describes the setting up of GMINA as a unit of local government in 1990. Not only is this part a description of the process of establishing GMINA, but also a presentation of its organs, the determination of its competences and functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 2. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dobosz P., Kisiel W., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 3. Brunka M., Kumorek B., Łuczak-Kumorek E., Słownik samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003.
 4. Brzeziński W., Terytorialna organizacja gminy wiejskiej w Polsce, Warszawa 1932.
 5. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2001.
 6. Hamm B., Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, KiW, Warszawa 1990.
 7. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 8. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Raport, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 9. Stawasz D., Samorząd terytorialny w Polsce - rozstrzygnięcia podstawowe, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 10. Ura C., Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej 1944-1950, Warszawa 1972.
 11. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu