BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubimow-Burzyńska Iwona
Tytuł
Obszary samodzielności gminy
The Areas of Independence of the Commune
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 289-299, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Zadania własne gminy, Dochody gminy
District management, District own tasks, Local revenues
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Decentralizacja administracji publicznej spowodowała przeniesienie zadań i kompetencji decyzyjnych ze szczebla centralnego na administracyjne struktury terenowe. Istotą samodzielności gminy jest zakres swobody gminy w tworzeniu własnego ustroju, czyli w tworzeniu struktury organizacyjnej, własnych organów i w kształtowaniu obsady personalnej. W artykule omówiono samodzielność gminy w następujących aspektach: 1. samodzielność ekonomiczno-organizacyjna, w tym: samodzielność rady gminy, samodzielność wójta (burmistrza, prezydenta) oraz samodzielność gminy w sferze zadaniowej; 2. samodzielność finansowa, w tym: samodzielność dochodowa, samodzielność wydatkowa. Zdaniem autor, aby gmina mogła dobrze funkcjonować musi być samodzielna, ale nie autonomiczna.

The Independence of the commune issue is often considered by many authors focusing on the finances of local government. In this article the problem is narrowed down to two aspects: the decision making independence of the commune institutions and financial independence of the commune itself. The areas of self determining and legal barriers of commune independence are also described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmaja M., Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin 1997.
 2. Finanse samorządowe 2005, 395 pytań i odpowiedzi, wzory uchwal, deklaracji, decyzji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
 3. Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 7-8.
 4. Kańduła S., Samodzielność wydatkowa gmin z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998--2001 (na przykładzie Tczewa), [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002.
 5. Kornberger-Sokołowska E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. II, Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Opole 2000.
 6. Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego, t. I, Zagadnienia administracyjno-prawne, Szczecin-Zielona Góra 1998.
 7. Piekara A., Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia, "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 5.
 8. Piotrkowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, Warszawa 1997.
 9. Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa 2004.
 10. Swatler L., Polityka fiskalna i polityka monetarna w walce z inflacją, Rozprawy i Studia T. (CLXXVII) 103, Szczecin 1991.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU 2001 nr 142, poz. 1591).
 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU nr 113, poz. 984).
 13. Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu