BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta
Tytuł
Propozycja segmentacji w oparciu o koncepcję łańcuchów celów i środków na przykładzie wybranych regionów europejskich
The Proposal of Segmentation Based on Means-End Chains Concept using the Example of Selected European Regions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 86-95, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Analiza regionalna, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Market segmentation, Regional analysis, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycję segmentacji regionalnej z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej oraz koncepcji celów i środków, możliwych do stosowania przez przedsiębiorstwa poszukujące konkurencyjnych rynków zagranicznych. Podjęto również próbę ilustracji empirycznej omówionej procedury badawczej na przykładzie wybranych regionów europejskich.

The objective of the hereby study is the proposal of regional segmentation taking advantage of multidimensional statistical analysis and the means-end-chain concept, possible for application by enterprises seeking for competitive foreign markets. An attempt was also taken up to illustrate empirically the discussed research procedure based on the example of selected European NUTS-2 type regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Claeys C., Swinnen A., Abeele P.V., Consumer's means-end chains for "think" and "feel" Products, "International Journal of Research in Marketing" 1995, Vol. 12, s. 193-208.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  3. Gutman J., A means-end chain model based on consumer categorization processes, "Journal of Marketing" 1982, Vol. 46 (Spring), s. 60-72.
  4. Hofstede F., Audenaert A., Steenkamp J.-B.E.M., Wedel M., An investigation into the association pattern technique as a quantitative approach to measuring means-end chains, "International Journal of Research in Marketing" 1998, Vol. 115, s. 37-50.
  5. Newell A., Simon H.A., Human Problem Solving, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1972.
  6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  7. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  8. Reynolds T.J., Gengler Ch.E., Howard D.J., A means-end analysis of brand persuasion through advertising, "International Journal of Research in Marketing" 1995, Vol. 12, s. 257-266.
  9. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, AE, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu