BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Marek, Górniak Remigiusz
Tytuł
Rewitalizacja jako podstawa rozwoju obszarów problemowych w miastach
Revitalization as the Basis of Urban Problem Areas
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 300-309, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój kultury, Miasto, Socjologia miasta, Ożywienie gospodarcze, Obszary problemowe
Cultural development, City, City sociology, Economic revival, Problem areas
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Rewitalizacja, to proces świadomie zapoczątkowanych zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, w zdegradowanych częściach miasta, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój kultury, ożywienie gospodarcze, przywrócenie ładu ekologicznego i przestrzennego. Autorzy przedstawili własne podejście do problematyki opracowania i wdrażania programu rewitalizacji w zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym obszarów miast, a także sposobu zarządzania nim. Całość podzielili i omówili w trzech głównych wątkach: definicja i opis obszarów problemowych w miastach; wyjaśnienie pojęcia rewitalizacja; propozycja metod wdrażania i zarządzania kompleksowymi programami rewitalizacji.

The general aim of the paper is presenting the idea of revitalization in relation to the concept of particular revitalization programme. The key aspect of the paper is presenting the author's approach towards the problem - implementing and managing of revitalization programme in degraded areas facing the problem of social and economic exclusion. The paper is divided into three parts. The first-defining and describing categories of problem areas in the cities, the second - explaining the terra of revitalization, the last including the proposed methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, "Journal of the American Institute of Planers" 1969), vol. 35, Jul. s. 216-224; przedruk w wydawnictwie UNESCO: Eco-social Systems and Ecopolitics: a Leader on Human and Social Implications of Environmental Management in Developing Countries, Paris 1997, s. 277-285.
  2. Brouwer A., Brown R., Heller C., Rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych - sytuacja w Polsce, podejście UE i doświadczenia innych krajów członkowskich, [w:] Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2004, s. 264-298.
  3. Frąckiewicz L., Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2004.
  4. Kołodziej J., Tertelis M., Tworzenie i aktualizacja lokalnych programów rewitalizacji - skuteczne planowanie i realizacja procesu, [w:] Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozvoju Regionalnego w Polsce. Rezultaty Niemiecko-Francuskiego Projektu Doradczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, MGiP, Warszawa 2005, s. 309-318.
  5. Porticipiaton populaire a l' elaboratin des decisiones concernaut le developpement ST/ESA/31, Nowy Jork 1973.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (DzU z 14 września 2004 r. nr 200, poz. 2051).
  7. Sartorius W., Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce. Rezultaty Niemiecko-Francuskiego Projektu Doradczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, MGiP, Warszawa 2005.
  8. Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Wyd. K.I.N., Kraków 1996.
  9. Skalski K., Szansę i zagrożenia programów rewitalizacji, [w:] Wykluczenie. Rewitalizacji Spójność społeczna, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu