BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarbek Małgorzata Maria
Tytuł
Milion euro
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 46, s. 18-19
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Prawo bankowe, Fundusze kapitałowe
Cooperative banks, Banking law, Capital funds
Abstrakt
Fundusze własne w bankach spółdzielczych zajmują szczególnie ważne miejsce. Od określonych ich poziomów uzależniony jest zarówno zakres wykonywanych czynności, jak i obszar prowadzonej przez nie działalności. Wnoszony przez założycieli banków kapitał założycielski, na mocy art. 32 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku, przy czym w przypadku banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia, na podstawie Ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 1 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu