BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarbek Małgorzata Maria
Tytuł
Spółdzielcy wobec NUK
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 46, s. 21-23
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Prawo bankowe, Fundusze kapitałowe
Cooperative banks, Banking law, Capital funds
Abstrakt
Wprowadzenie do polskich przepisów postanowień Nowej Umowy Kapitałowej postawiło przed bankami spółdzielczymi nie lada wyzwanie zarówno kapitałowe, jak i prawne. Przyjęta przez Sejm RP 26 stycznia 2007 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe transponowała do polskiego porządku prawnego postanowienia zmienionych dyrektyw: - dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, zmieniającej dyrektywę 2000/12/WE, - dyrektywy 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, zmieniającej dyrektywę 93/6/EWG. Znowelizowane postanowienia wymienionych dyrektyw przeniosły do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej propozycje zawarte w tzw. Nowej Umowie Kapitałowej Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (NUK), która zastąpiła Umowę Kapitałową z 1988 r. wraz z jej późniejszymi zmianami (Umowa Bazylejska I). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu