BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarbek Małgorzata Maria
Tytuł
Pomoc de minimis
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 46, s. 24-25
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Prawo bankowe, Odliczenia od podatku, Pomoc de minimis
Cooperative banks, Banking law, Tax deductible, De minimis aid
Abstrakt
Dzięki decyzji Rady Ministrów banki spółdzielcze nie spełniające wymogów kapitałowych mogą skorzystać z większej i w dłuższym czasie pomocy publicznej. Ustawą z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, Sejm RP znowelizował Ustawę z 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim określając, że banki spółdzielcze do czasu uzyskania zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1 000 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, mogą odliczać od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu