BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyznarska-Dworczak Beata
Tytuł
Świadczenia pracownicze rozliczane w akcjach
Employee Benefits Accounting for Stock Option
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 274-283, bibliografia 8 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia pracownicze, Wycena akcji, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Employee benefits, Equity valuation, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie transakcji rozliczeniowych za pomocą akcji, zasad ich wyceny, reguł ich rozliczania i ujmowania w księgach rachunkowych w świetle uregulowań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem praktycznym, ukazujący sposób ujęcia w księgach rachunkowych otrzymania i realizowania opcji na akcję przez członków zarządu.

The paper presents stock option accounting transaction, rules according to the International Financial Reporting Standards. Practical example of this kind of transaction has been presented.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frendzel M., Płatności w formie akcji własnych w świetle MSSF, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 5.
  2. Hclin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Helin A., Szymański K., Kapitałowe świadczenia pracownicze, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 4.
  4. Kling M., Płatności regulowane akcjami - kluczowe różnice pomiędzy MSSF a US GAAP, w: PriceWaterhouseCoopers, "Aktualności MSSF", listopad 2005 r., nr 35.
  5. PriceWaterhouscCoopers, A Comparison of IFRS and US GAAP. A Comparison of IFRS and US GAAP, February 2006.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2005 z dnia 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 1 i 2 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39.
  7. Statement of Financial Accounting Standards No. 123 R Share-Based Payment, strona internetowa Financial Accounting Standards Board (FASB) http://www.fasb.org http://www.fasb. org/ pdf/ /fas 123r.pdf.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (DzU z 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu