BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek
Tytuł
Rozmiary i zróżnicowanie potrzeb inwestycyjnych gmin w Polsce
The Range and Diversity of Investment Needs of Local Authorities (gmina) in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 49-66, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Oczyszczalnie ścieków, Infrastruktura komunalna, Inwestycje, Gmina, Gospodarka komunalna, Infrastruktura techniczna
Sewage treatment plants, Municipal infrastructure, Investment, District, Public utilities, Technical infrastructure
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne kierunki inwestycji infrastrukturalnych gmin, do których należą: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami stałymi. Podjęto próbę określenia rozmiarów i ekonomicznych uwarunkowań terytorialnego zróżnicowania potrzeb inwestycyjnych gmin, a także oszacowania wysokości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do likwidacji istniejącej luki infrastrukturalnej w jej wymiarze ilościowym i jakościowym.

The article presents types of investments which local authorities (gmina) allocate with infrastructure, including municipal water and sewage systems, sewage treatment plants and solid waste management. An attempt was made to determine the extent and economic conditions of territorial diversification of needs for local investment. Then, the investment input was assessed in terms of the amounts necessary to eliminate, or at least to narrow the existing infrastructure gap in its quantitative as well as qualitative dimensions. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu