BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewski Piotr
Tytuł
Emisja kwitów depozytowych jako instrumentu umożliwiającego polskiej spółce publicznej wprowadzenie walorów do obrotu na giełdach zagranicznych oraz pozyskanie na tych giełdach kapitału
Depositary Receipts as an Instrument Enabling a Polish Public Company to Introduce Securities to and to Yield Capital at the Foreign Stock Exchange.
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 102-121, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Emisja papierów wartościowych, Papiery wartościowe, Rynek kapitałowy, Przegląd literatury, Spółki publiczne
Securities emission, Securities, Capital market, Literature review, Public companies
Abstrakt
Autor proponuje zdefiniować kwit depozytowy jako papier wartościowy wystawiony przez instytucję pośredniczącą na rynku krajowym, na podstawie zdeponowanych w tej instytucji akcji spółki zagranicznej. Artykuł porusza następujące zagadnienia związane z kwitami depozytowymi: procedura emisji kwitów depozytowych, etapy emisji dokonywanych przez polskie spółki publiczne w latach 1992-2000 oraz zalety i wady emisji kwitów depozytowych jako instrumentu pozyskania kapitału przez polską spółkę publiczną.

The author advises to define a depositary receipt as a security which is issued on the basis of foreign company's shares deposited with a domestic institution-mediator. The article includes the following: the procedure of issuing depositary receipts, Polish public companies' receipts issued during 1992 - 2000, advantages and disadvantages of depositary receipts regarded as an instrument of yielding capital for a public company. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu