BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pajewska Renata
Tytuł
Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Porównanie ofert firm abonamentowych i ubezpieczeniowych - część pierwsza
Health Insurance Market in Poland. Comparing Offers of the Voucher and Insurance Companies - part I
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 122-129, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Rynek ubezpieczeniowy, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia zdrowotne, Rynek usług zdrowotnych
Case study, Insurance market, Insurance company, Health care insurance, Health care services market
Abstrakt
System abonamentowy usług medycznych stanowi rodzaj równoległego, wobec systemu obowiązkowego, ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka świadcząca tego typu usługi z wpływów abonamentowych musi pokryć koszty leczenia klientów i swojego funkcjonowania. Prywatne placówki medyczne, świadczące usługi w ramach abonamentów, łączą w sobie dwie funkcje: ubezpieczyciela oraz usługodawcy świadczeń medycznych. Powyższy problem zilustrowano na przykładzie prywatnej lecznicy LUX MED. Przedstawiono również szczegółową ofertę zakładów ubezpieczeń w zakresie tzw. ubezpieczeń quasi-zdrowotnych.

The health service voucher system is a type of health insurance, which is parallel to the compulsory system. A unit, which provides services on a voucher -system basis, covers the costs of both patients' treatment and the running the unit with the income earned thereby. Private medical units, providing services on a voucher-system basis, marry two functions, namely these of an insurer and a provider of medical services. This issue was presented in the case study of LUX MED private medical practice. Moreover, the article quotes a detailed offer of insurance companies with regard to the so-called quasi-medical insurance. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu