BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Helena
Tytuł
Ład rynkowy w ujęciu ekonomii klasycznej
Market Order According to Adam Smith's Theory
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2001, nr 18, s. 37-59, bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia klasyczna, Doktryny ekonomiczne, Klasycy ekonomii, Poglądy ekonomiczne, Poglądy filozoficzne, Kapitalizm, Przegląd literatury
History of economic thought, Classical economy, Economic doctrine, Classical economists, Economic views, Philosophical thought, Capitalism, Literature review
Uwagi
summ.
Smith Adam
Abstrakt
Pojęcie ładu rynkowego jest hipotezą intuicyjną, które da się określić zdaniem: swobodne gospodarowanie ludzi, stosownie do własnych interesów, podlega samoograniczeniu lub jest ograniczone przez minimum instytucjonalnej koordynacji (zwyczaj, moralność i prawo) i zmierza do samorzutnego porządku tworząc ład rynkowy. Teoria ładu samorzutnego u poszczególnych filozofów, opisywała w różnych wersjach kapitalizm jako typ gospodarki i społeczeństwa, ale również zmierzała do wyjaśnienia tego, jak działania jednostkowe przyczyniają się, niezależnie od ludzkich intencji, do powstania układów społecznych i jakie okoliczności powodowały ich trwanie. Problem ten najtrafniej opisał Adam Shmit w metaforze "niewidzialnej ręki rynku". Artykuł, to rozważania filozoficzne nad problemem ładu rynkowego i próba prezentacji tej idei w nauce społecznej ("Teoria uczuć moralnych") i ekonomicznej ("Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów") autorstwa Adama Smitha, który zbudowała klasyczną, modelową koncepcję ładu, stanowiącą punkt odniesienia dla późniejszych nurtów.

The article presents the spontaneous order theory in the A. Shmit's social and economic system which comes from his "Theory of Moral Sentiments" and "Wealth of Nations". The paper is an attempt to explain the Smith's argument: individual interest operating in the atmosphere of natural freedom warrants spontaneously the most complete development of the economy and social welfare. This thought is expressed by a metaphor of "the invisible hand" as a principle of the economic and social self-regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu