BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaawansowanie procesów transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowowschodniej pod koniec lat 90. - próba oceny
Advancement of the Economic Transformation Processes in Central and Eastern Europe in the Late 1990s - An Attempt to Appraise the State of Affairs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 31-40, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju gospodarczego, Ocena procesu transformacji
Factors of economic development, Evaluation of the transformation process
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Kraj/Region
Europa Środkowa, Europa Wschodnia
Central Europe, Eastern Europe
Abstrakt
W artykule omówiono stopień zaawansowania procesów transformacji w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na podstawie oceny Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Analizę przeprowadzono wg następujących wskaźników transformacji: prywatyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie i restrukturyzacja firm, liberalizacja cen, handel krajowy i zagraniczny, polityka konkurencji, reforma systemu bankowego, rynek papierów wartościowych i pozabankowe instytucje finansowe.

The paper is an attempt to appraise the degree of advancement of transformation processes in Central and Eastern Europe. The following spheres of economic activities have been assessed: libearalization of prices, domestic and foreign trade, implementation of the competition policy, banking system reform, security markets. On the basis of the appraisal of the individual spheres of activities, made by European Bank for Reconstruction and Development, an aggregate index for the evaluation of the degree of advancement of transformation processes in the investigated countries has been worked out.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerowicz L., 800 dni: Szok kontrolowany, BGW, Warszawa 1992.
  2. Blanchard O., The Economics of Postcommunist Transition, Oxford University Press New York 1997.
  3. Drazen A., Grilli V., The Benefit of Cerises for Economic Reform, "The American Economic Review" 1999, vol. 83, nr 33.
  4. Elster J., Offe C., Institutional Design in Postcommunist Societies: Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
  5. Frelek R., Pierwszych pięć lat transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszchradzkiej, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, z. 22, Warszawa 1995.
  6. Frydman R., Rapaczyński A., Murphy K., Korupcja w świecie pokomunistycznym. "Rzeczpospolita", 14 10 1999.
  7. Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
  8. Lavigne M., The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy Chatham, Macmillan, Kent 1995.
  9. Mobius J.M., On Emerging Markets, Pitman Publ., London 1996.
  10. Transition Report 1998, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Londyn 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu