BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrowicz Joanna, Wójcik Piotr
Tytuł
Konwergencja bezrobocia w polsce w latach 1999-2006
The Convergence of Unemployment Rates in Poland in 1999-2006
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 10, s. 1-20, tabl., wykr., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja regionalna, Bezrobocie, Struktura bezrobocia, Rynek pracy
Regional convergence, Unemployment, Structure of unemployment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na procesach konwergencji pomiędzy lokalnymi rynkami pracy w Polsce. Korzystając z dostępnych na poziomie powiatowym danych rejestrowych, zastosowano empirycznie zarówno koncepcję konwergencji sigma (zmian w dyspersji badanego zjawiska), jak i beta (zmian w poziomach). Analiza zbieżności sigma została przeprowadzona przy wykorzystaniu jądrowych estymatorów gęstości warunkowej, co umożliwiło wykazanie, iż rozkłady stóp bezrobocia powiatów były bardzo stabilne w ciągu ostatnich siedmiu lat, wskazując na nieznaczną konwergencję w klubie powiatów o wysokich wartościach względnego bezrobocia. Powiaty zasadniczo nie upodobniają się, nie niwelując dystansu dzielącego je od przeciętnej dla Polski. Analiza konwergencji beta wskazuje, że można wręcz mówić o warunkowej dywergencji wśród powiatów o relatywnie wysokich stopach bezrobocia oraz o zasadniczych różnicach strukturalnych pomiędzy powiatami z relatywnie łatwą i relatywnie trudną sytuacją na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

he article discusses the convergence of unemployment rates at the county level in Poland in 1999-2006, on the basis of available statistical data. The authors examine both β- and δ-convergence; the former involves the relationship between the growth of the unemployment rate and its initial level, and the latter is based on an analysis of the dispersion of the rates and their changes over time. The authors use methods that enable them to examine changes in the distribution of the analyzed variables. These methods include transition matrices and a nonparametric kernel estimation method. Transition matrices make it possible to determine the likelihood of a county’s unemployment rate increasing, decreasing or remaining constant, while classifying the rates into several brackets. Kernel estimation, in turn, makes it possible to analyze the full conditional function of the density of the distribution of the unemployment rate at the county level and its changes over time. These methods were borrowed from research into regional convergence for income. They make it possible to detect the occurrence of polarization, or the so-called club convergence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong H.W., Taylor J., [2000], Regional Economics and Policy, wydanie trzecie, Blackwell.
 2. Arulampalam W., Booth A.L., [1998], Labour market flexibility and skills acquisition: Is there a trade off?, "British Journal of Industrial Relations", 36 (4).
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2003], Economic Growth, MIT Press, wydanie 2.
 4. Bayer Ch., Juessen F., [2006], Convergence in West German Regional Unemployment Rates, University of Dortmund, 2006, mimeo.
 5. Blanchard O.J., Katz L.F., [1992], Regional Evolutions, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1.
 6. Boeri T, Scarpetta S., [1995], Regional Dimension of Unemployment in Central and Eastern Europe and Social Barriers to Restructuring, Working Paper in Economics, No. 95/17, Florence, European University Institute.
 7. Boeri T., Scarpetta S., [1996], Regional Mismatch and the Transition to Market Economy, Labour Economics, 3 (3).
 8. Boni M., [2001], Druga fala bezrobocia, mimeo, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 9. Boni M. et al., [2006], Organizacje pozarządowe w usługach rynku pracy, (red.) M. Boni, I. Gosk, J. Tyrowicz, B. Piotrowski, K. Wygnański, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 10. Carlino G.A., Mills L.O., [1993], Are U.S. Regional Incomes Converging? A Time Series Analysis, "Journal of Monetary Economics" 32.
 11. CASE-MGiP, [2004], Raport z badania ankietowego dotyczącego realizacji projektów w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL (red. Bartłomiej Piotrowski).
 12. Decressin J., Fatas A., [1995], Regional labor market dynamics in Europe, "European Economic Review", Vol. 39(9).
 13. de la Fuente A., [2000], Convergence across countries and regions: theory and empirics, CEPR Discussion Paper, nr 2465.
 14. Durlauf S.N., Quah D.T., [1999], The new empirics of economic growth, in Handbook of macroeconomics, Vol. 1A, Amsterdam, New York and Oxford: Elsevier Science, North-Holland, s. 235-308.
 15. Góra M., Lehmann H., [1995], How Divergent is Regional Labour Market Adjustment in Poland?, in The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries. A Challenge for Labour Market and Social Policies, S. Scarpetta, A. Wörgötter (eds.), OECD, 1995.
 16. Gorzelak G., [1996], The Regional Dimension of Transformation in Central Europe, Jessica Kingsley Publishers, London.
 17. Grotkowska G., Socha M.W., Sztanderska U., [2003], Social dialogue on the formulation, implementation and monitoring of employment policies in Poland, Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA), Czech Republic and ILO, Warsaw, mimeo.
 18. Grotkowska G., [2006], The Case of Poland - Recent Changes of Non-standard employment and Labour Market Flexibility, in Trends in Employment Stability and Labour Market Segmentation, (eds.) C. Kohler, K. Junge, T. Schröder, O. Struck, SFB 580 Mitteilungen, Universität Jena.
 19. GUS, [2007], Aktywność ekonomiczna ludności, 2007.
 20. Jimeno J.F., Bentolilla S., [1998], Regional Unemployment persistence (Spain, 1976-1994), "Labour Economics", Vol. 5, No. 1, March.
 21. Kwiatkowski E., Socha M.W. Sztanderska U., [2001], Labour Market Flexibility and Employment Security, Poland, Employment Paper No. 2001/128, ILO, Employment Sector Geneva.
 22. Layard R., Nickell S., Jackman R., [1991], Unemployment, Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 23. Lehmann H., Walsh P.P., [1998], Gradual Restructuring and Structural Unemployment in Poland: A Legacy of Central Planning, mimeo, LICOS, Centre for Transition Economies, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
 24. Martin R., [1997], Regional Unemployment Disparities and their Dynamics, Regional Studies 31, 237-252.
 25. Murillo i inni, [2005], Differentials and Presistence in Unemployment: An Analysis of the Spanish Regions With Highest Unemployment Rates, EU-REAL (European Union Regional Economic Applications Laboratory), Discussion Paper, No. 05-03.
 26. Newell A., Pastore F., [1999], Structural Unemployment and Structural Change in Poland, "Studi Economic!", nr 69, s. 81-100.
 27. Obstfeld M., Peri G., [1998], Regional nonadjustment and fiscal policy: lessons from EMU, NBER Working Paper 6431.
 28. OECD, [1995], The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries. A Challenge for Labour Market and Social Policies, OECD-CCET, Paris.
 29. OECD, [1997], Poland, Economic Surveys, Paris.
 30. Pritchett L., [1997], Divergence, Big Time, "Journal of Economic Perspectives", 11, s. 3-17.
 31. Quah D.T., [2007], Growth and Distibution, unpublished manuscript, http://econ.lse.ac.uk/staff/dquah/p/gnd.pdf.
 32. Sala-i-Martin, [1990], On Growth and States, praca doktorska, Harvard University.
 33. Scarpetta S., Huber P., [1995], Regional Economic Structures and Unemployment in Central and Eastern Europe. An Attempt to Identify Common Patterns, in "The Regional Dimension of Unemployment in Transition Countries. A Challenge for Labour Market and Social Policies", (OECD 1995).
 34. Silverman B.W., [1986], Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman & Hall.
 35. Socha M.W., Sztanderska U., [2001], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWE, Warszawa.
 36. Svejnar N., [2002], Labour Market Flexibility in Central and East Europe, William Davidson Working Paper Number 496.
 37. Temple J., [1999], The New Growth Evidence, "Journal of Economic Literature", 37(1), s. 112-56.
 38. Wójcik P., [2004], Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 69-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu