BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A.
Tytuł
Rozwój lokalny w województwie lubelskim jako efekt uwarunkowań geograficznych
Local Development in Lublin Voivodship as an Effect of Geographical Determinants
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 370-378, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Geografia krajobrazu, Migracja ludności, Zasoby mieszkaniowe, Podmioty gospodarcze, Dochody gminy
Local development, Landscape geography, Population migration, Housing resources, Business entity, Local revenues
Uwagi
summ., Zsfg.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Rozwój lokalny zależy nie tylko od kompetencji i racjonalności działań władz samorządowych. W znacznym stopniu jest on efektem czynników obiektywnych, wśród których niebagatelną rolę odgrywają elementy o charakterze geograficznym. Autor, za interesujące uznał wskazanie tych aspektów uwarunkowań, które mają szczególny wpływ na szanse i tempo rozwoju gmin. Próba odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, została oparta na kilku wybranych wskaźnikach rozwoju społeczno-ekonomicznego, do których autor zaliczył: saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców; liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, wysokość dochodów własnych gminy budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (na podstawie danych z 2004 roku).

Local socio-economic development depends to a great extent on activities of gmina's government. However, geographical factors have significant impact on it. The findings of conducted analysis say that the main factors are those which stimulate the development of non-agricultural activities, sphere of service, in particular. Those factors include: situation within agglomerations and in the neighborhood of important transit communication routes. Situation within attractive areas for tourism and recreation is an important stimulator of the development among natural characteristics of space. Whereas the influence of soil quality on the local development hasn't been observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1993.
  2. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 1994.
  3. Suchorzewski W., Krajowy system transportu i jego wpływ na system osadniczy, [w:] Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, red. A. Stasiak, Biuletyn K.PZK PAN nr 167, Warszawa 1994.
  4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn.zm).
  5. Ustawa z dnia 13 listopada 2001 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966 z późn. zm).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu