BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Zbigniew
Tytuł
Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?
Does the Knowledge about Economic Policy Belong to the Body of Academic Disciplines?
Źródło
Ekonomista, 2007, nr 3, s. 293-310, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Teoria ekonomii, Polityka, Administracja publiczna
Economic policy, Economic theory, Politics, Public administration
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Na postawione w tytule pytanie można odpowiedzieć pozytywnie, gdyż dla wiedzy tej da się wydzielić odrębny przedmiot zainteresowań i zastosować w niej naukowe metody badawcze. Ponadto wiedza ta ma już swój dorobek i liczną kadrę naukową. Przedmiotem zainteresowań omawianej dyscypliny jest rzeczywistość polityczna w sferze gospodarczej czyli aktywność władz państwowych i samorządowych w obszarze gospodarki. Z tego tytułu wiedzę o polityce gospodarczej należałoby zaliczyć do nauk politologicznych, a nie do ekonomicznych, jak się powszechnie uważa. W ramach omawianej wiedzy można stosować naukowe metody badawcze: weryfikację i falsyfikację (Karl Popper) i można ją nazywać politologią gospodarczą. Otwarte jest natomiast pytanie, czy występują w niej paradygmaty w takiej postaci, jaką im nadał Thomas Kuhn. (abstrakt oryginalny)

The question posed in the title of this article can be answered in the positive. Firstly, this knowledge relates to a separate field of studies and commands analytical research methods. Secondly, the studies of economic policies have produced a sizable academic output written by a numerous group of authors. The field of studies is constituted by political realities in the sphere of economic life, that is, by the activities of the national and self-government authorities. This observation may even incline one to claim that the knowledge about economic policies to a greater extent belongs to the political sciences than to economic ones. The contents and the relevance of this knowledge can be verified or falsified by approaches derived from Karl Popper. It can be termed economic politology. It remains an open question, however, if scientific paradigms in the sense of Thomas Kuhn, can be formulated within it? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, red. A. Wojtyna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Amsterdamski S., Posłowie, w: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, red. T. Kühn, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 3. Arendt H., Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Blanchard O., Macroeconomics, Prentice Hall Inc., New Jersey 1997.
 6. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 7. Brus W., Model ekonomiczny, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 8. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 9. Capra F., Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 10. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 11. Dixit A., The Making of Economic Policy. A Transaction - Cost Politics Perspective, Massachusetts, London 2000.
 12. Eihenbaum M., Some Thoughts on Practical Stabilization Policy, "American Economic Review" 1997, nr 2.
 13. Einstein A., List z 1935 r. do K. Poppera, w: Logika odkrycia naukowego, red. K.R. Popper, PWN, Warszawa 2002.
 14. Fitzgerald R., When Government Goes Private. Succesful Alternatives to Public Services, New York 1988.
 15. Galbraith J.K., Ekonomia, a cele społeczne, Wydawnictwo Naukow PWNe, Warszawa 1979.
 16. Galbraith J.K., The Economics of Innocent Fraud. Truth for Our Time, Houghton Miftlin Company, Boston, New York 2004.
 17. Hall R., Taylor B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 18. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 19. Kühn T., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 20. Kühn T., Droga po strukturze, Wyd. SIC! s.c., Warszawa 2003.
 21. Kühn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 22. Lakatos L, The Methodology of Scientific Research Programmes, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
 23. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 24. Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, " Ekonomista" 2003, nr 1.
 25. Persson T., Tabellini G., Political Economics: Explaining Economic Policy, Massachusetts 2000.
 26. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000a.
 27. Polityka gospodarcza, red. E. Mazurkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000b.
 28. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 29. Popper K.R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 30. Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 31. Preston A.J., Pagan A.K., The Theory of Economic Policy. Statics and Dynamics, Cambridge 1982.
 32. Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2006.
 33. Sheffrin S., The Making of Economic Policy, Blackwell, Oxford 1989.
 34. Stacewicz J., Megatrendy, a strategia i polityka rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 35. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 36. Tinbergen J., Economic Policy. Principles and Design, Amsterdam 1966.
 37. Tobin J., Polices for Prosperity. Essays in a Keynesian Mode, MIT Press, Cambridge, Mass. 1987.
 38. Wojtyna A, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 39. Wojtyna A, Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu