BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Tytuł
Krajowy rynek żywności w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
Domestic food market under conditions of Poland's integration with the European Union
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 5-6, s. 103-120, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Rynek żywności, Integracja gospodarcza Polski z UE
Food industry, Food market, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
W procesie integracji Polski z Unią Europejską przemysł spożywczy, relatywnie najbardziej opóźniony w procesie dostosowywania do wymogów krajów Unii Europejskiej, jest gałęzią szczególnie wrażliwą. W 2003 roku Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji przeprowadził pogłębione badanie 300 celowo wybranych małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W artykule zaprezentowano wyniki tych badań oraz przewidywane zmiany na krajowym rynku żywności po integracji z Unią Europejską.

In her article the author describes the results of surveys of representatives of small and medium-sized enterprises in food-processing industry and trade, carried out by the Institute of Home Market and Consumption in the middle of 2003. Attention is focused on presentation of the opinions on anticipated effects for the domestic food market as a result of Poland's accession to the European Union, and on opportunities and threats faced by small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajdak A., [2001], Polska w Unii Europejskiej - szansa czy zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, materiały konferencyjne pod redakcją U. Janeczek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Chlipała P., Remi M., Rutkowski M., [2003], Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia, [w:] Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, redaktor naukowy Jan W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 223.
 3. Gontarz J., [2003], Smaki regionów, "Businessman", nr 11.
 4. Koźmiński A.K., [1999], Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw, Master of Business and Administration, Wyd. WSPiZ (maj-czerwiec).
 5. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., [2003], Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do integracji z Unią Europejską (na przykładzie rynku artykułów żywnościowych). Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 6. Kobuszyńska M., [2003], Konkurencyjność polskiego drobiarstwa na rynku rozszerzonej Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy", nr 6.
 7. Mleczna Unia, [2003], "Handel", nr 19.
 8. Raport o stanie handlu wewnętrznego. Polska 2003, [2003], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 9. Rutkowski I.P., [2003], Koniunktura w handlu - prognoza do końca TV kwartału, "Poradnik Handlowca", nr 10.
 10. Seremak-Bulge J., [2003], Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na polski sektor żywnościowy, "Przemysł Spożywczy", nr 9.
 11. Stasik D., [2003], Zdrożeje, ale nie wszystko, "Newsweek" z 8 czerwca.
 12. Szepieniec-Puchalska, [2003], Konsumpcja żywności w Polsce na tle Unii Europejskiej, [w:] Rynek produktów żywnościowych u progu integracji z Unią Europejską, IRWiK, Warszawa.
 13. Świetlik K., [2003], Ceny żywności i ich uwarunkowania w 2002 roku, [w:] Rynek produktów żywnościowych u progu integracji z Unią Europejską, IRWiK, Warszawa.
 14. Urban R., [2001], Polski przemysł spożywczy, PMT, nr 12.
 15. Urban R., [2003], Problemy przemysłu mięsnego w procesie integracji z Unią Europejską, "Przemysł Spożywczy", nr 8.
 16. Urban R., [2003], Ceny, marże i koszty produkcji żywności w Polsce i Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu