BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroziewski Marian
Tytuł
Normatywno-jakościowy model kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 13-18, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Przewaga konkurencyjna
Intellectual capital, Enterprise competitiveness, Competition strategy, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał intelektualny rozumiany jest jako zdolność przedsiębiorstwa do osiągania dochodów w przyszłości. W artykule podjęto próbę stworzenia normatywnego modelu kapitału intelektualnego, który byłby bardziej kompatybilny z wymaganiami strukturalnymi, kulturowymi i efektywnościowymi współczesnych przedsiębiorstw oraz umożliwiał ich dalszy rozwój.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. ALLAIRE Y., FIRSIROTU M., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. BLAUG M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. BRATNICKI M., DYDUCH W., ZBIEROWSKI P., Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 12.
 5. BRZEZIŃSKI M., Kreatywność w nowoczesnej gospodarce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 8.
 6. DOBIJA D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 7. EDVINSSON L., MALONE M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. GODŁÓW-LEGIĘDŹ J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, [w:] H. LANDRETH, D.C. COLANDER, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. GOLEMAN D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.
 10. GORYNIA M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 10.
 11. GRIFFIN R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. GURYN H., Potencjał firmy a wiedza jej pracowników. Rozwój kapitału intelektualnego, nowa kultura zdobywania i dzielenia się wiedzą, "Neuman Management Review" 1999, grudzień.
 13. HAMEL G., Innowacje w sferze zarządzania: cele, powody i sposoby, "Harvard Business Review Polska" 2006, kwiecień.
 14. Inspirowanie do przedsiębiorczych postaw, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 6.
 15. KAMIŃSKI R., Kultura organizacyjna sprzyjająca in-nowacyjności w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 3-4.
 16. KUNASZ M., Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 17. MCKENNA E., BEECH N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 18. MUHLEMANN A., OAKLAND J., LOCKYER G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 19. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. WACHOWIAK, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 20. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 21. STANKIEWICZ J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 22. TOKARSKI S., Model interakcyjny efektywności kierowania, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 23. UNRUH L., A New Style of leadership, "Practical Accountant" 2006, lipiec.
 24. WEST M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 25. YUCHTMAN E., SEASHORE S.E., Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu, [w:] Zachowanie czlo-wieka w organizacji, t. l, red. W.E. SCOTT, L.L. CUM-MINGS, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu