BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Wybrane problemy metodologiczne conjoint analysis
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2001, vol. 48, z. 1-2, s. 171-184, bibliogr. 31 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria zachowań, Psychologia konsumenta, Zachowania konsumenta
Behaviour theory, Consumer psychology, Consumer behaviour
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano osiągnięcia badawcze w zakresie metodologii conjoint analysis oraz wskazano na najważniejsze i dotychczas nie rozstrzygnięte problemy badawcze o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, które oczekują na rozwiązanie. Przedstawiono charakterystykę conjoint analysis , metodologię pomiaru struktury preferencji za pomocą tej procedury oraz omówiono algorytmy estymacji parametrów modelu conjont analysis klasyczną metodą najmniejszych kwadratów i metodą monotonicznej analizy wariancji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal M.K., Green P.E., Adaptive Conjoint Analysis versus Self-Explicated Models: Some Empirical Results, International Journal of Research and Marketing, 8, 1991, 141 — 146.
 2. Akaah LP., Korgaonkar P.K., An Empirical Comparison of the Predictive Validity of Self-Explicated, Huber-Hybrid, Traditional Conjoint, and Hybrid Conjoint Models, Journal of Merketing Research, (May), 20,1983, 187-197.
 3. Anttila M., van den Heuvel R.R., Möller K., Conjoint Measurement for Merketing Management, European Journal of Merketing, Vol. 14, No. 7, 1980, 397-408.
 4. Bąk A., Estymacja parametrów modelu conjoint analysis metodą monotonicznej analizy wariancji, Wrocław 1998, W: Ekonometria 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 765, 50-55.
 5. Bak A., Walesiak M., Metody estymacji parametrów w modelu conjoint analysis, Zeszyt nr 4 Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS pt. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, Jelenia Góra-Wrocław-Katowice-Kraków 1997, 98-107.
 6. Bell D.E., Consistent Assessment Procedures Using Conditional Utility Functions, Operations Research, (September-October), Vol. 27, No. 5, 1979, 1054-1066.
 7. Carroll J.D., Green P.E., Psychometric Methods in Marketing Research: Part I, Conjoint Analysis, Journal of Marketing Research (November), 32, 1995, 385-391.
 8. Cattin P., Wittink D.R., Commercial Use of Conjoint Analysis: a Survey, Journal of Marketing, (Summer), 46, 1982, 44-53.
 9. Cook C.G., Consumer Preference for New Home Characteristics using Conjoint Analysis to Develop Intervally Scaled Preferences from Rank Ordered Attribute Combinations, 1987, Georgia State University.
 10. Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A., Wprowadzenie do psychologii matematycznej, Warszawa 1977, PWN.
 11. Corstjens M.L., Gautschi D.A., Conjoint Analysis: a Comparative Analysis of Specification Tests for the Utility Function, Management Science, (December), 29, (12), 1983, 1393-1413.
 12. Dyer J.S., Sarin R.K., Measurable Multiattribute Value Functions, Operations Research, (July-August), Vol. 27, No. 4, 1979, 810-822.
 13. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, Warszawa 1987, PWE.
 14. Green P.E., Hybrid Models for Conjoint Analysis: an Expository Review, Journal of Marketing Research (May), 21, 1984, 155-169.
 15. Green P.E., Krieger A.M., Agarwal M.K., Adaptive conjoint analysis: some caveats and suggestions, Journal of Marketing Research (May), 28, 1991, 215-222.
 16. Green P.E., Srinivasan V., Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook, Journal of Consuemr Research (September), 5, 1978, 103-123.
 17. Green P.E., Srinivasan V., Conjoint Analysis in Marketing: New Development with Implications for Research and Practice, Journal of Marketing (October), 54, 1990, 3 — 19.
 18. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs 1995, Prentice-Hall.
 19. Hauser J.R., Shugan S.M., Intensity Measures of Consumer Preference, Operations Research, (March-April), Vol. 28, No. 2, 1980, 278-320.
 20. Kruskal J.B., Analysis of Factorial Experiments by Estimating Monotone Transformations of the Data, Journal of the Royal Statistical Society, 27, (2), 1965, 251-263.
 21. Kruskal J.B., Multidimensional Scaling by Optimizing Goodness of Fit to a Nonmetric Hypothesis, Psychometrika, 29, (1), 1964, 1-27.
 22. Kruskal J.B., Nonmetric Multidimensional Scaling: a Numerical Method, Psychometrika, (29), (2), 1964, 115-129.
 23. Louviere J.J., Analyzing Decision Making. Metric Conjoint Analysis, Newbury Park—Beverly Hills —London—New Delhi 1988, Sage Publications.
 24. Louviere J.J., Conjoint Analysis, W: Bagozzd R.P. (ed.), Advanced Methods of Marketing Research, Oxford 1994, Blackwell.
 25. Mazurek - Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wrocław 1996, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 26. Pekelman D., Sen S.K., Measurement and Estimation of Conjoint Utility Functions, Journal Consumer Research, (March), Vol. 5, No. 4, 1979, 103-123.
 27. Van der Lans I.A., Nonlinear Multivariate Analysis for Multiattribute Preference Data, Leiden 1992, DSWO Press, Leiden University.
 28. Vriens M., Strengths and Weaknesses of Various Conjoint Analysis Techniques and Suggestions for Improvement, In: Marketing Opportunities with Advanced Research Techniques, Proceedings 2nd SKIM Seminar, 1992, 11-25.
 29. Walesiak M., Bąk A., Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wrocław 1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 30. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Warszawa 1996, PWN.
 31. Wedel M., Kamakura W.A., Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundation, Boston—Dordrecht—London 1998, Kluwer Academic Publisher.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu