BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lampart Marta
Tytuł
Wspólnotowy znak towarowy i jego ochrona
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 6, s. 29-42, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Znaki towarowe, Dyrektywy WE, Ochrona znaków towarowych, Prawo WE
Trademarks, EC directives, Trademark protection, European Community law
Abstrakt
Autorka przypomina, że podstawowymi źródłami prawa odnoszącymi się do znaku towarowego Wspólnoty jest tzw. pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) oraz rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (40/94). Zdaniem autorki wiele pojęć niedookreślonych zawartych w samym rozporządzeniu oraz stosunkowo krótki czas obowiązywania tego rozporządzenia nie pozwalają na dostateczne określenie roli, jaką dotąd spełnił i jaką w przyszłości spełniać będzie wspólnotowy znak towarowy. Autorka spodziewa się bogatego orzecznictwa, które może powodować powstawanie sytuacji precedensowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. R. Antoniuk, Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, "Monitor Prawniczy" nr 15/2004, s. 685-686.
  2. M. Kondrat [w:] M. Kondrat, H. Dreszer-Lichańska, Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 41.
  3. M. Kulikowska, Podwójnie miętowa guma do żucia - dystynktywny charakter znaku towarowego, "Glosa" 05/2004, http://www.czasopisma.pwp.pl/glosa-200405.xml?katalog=2004058&ids=d.
  4. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 226.
  5. U. Promińska [w:] U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005, s. 216.
  6. M. Schulz, Znak towarowy a przedsiębiorstwo, "Przegląd Prawa Handlowego" 09/2003, s. 32.
  7. K. Szczepanowska-Kozłowska, Wspólnotowy znak towarowy, "Przegląd Prawa Handlowego" 10/2004, s. 4.
  8. Ł. Żelechowski, Cesja wolna prawa ochronnego na znak towarowy, "Przegląd Prawa Handlowego" 4/2005, s. 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu