BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy - nowy paradygmat rozwoju
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 18-21
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Kapitał intelektualny
Knowledge-based economy, Knowledge management, Knowledge, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy to nowy paradygmat rozwoju. Jej podstawę tworzy kreatywne przedsiębiorstwo, które swoją przewagę konkurencyjną buduje na wiedzy jako nowym zasobie strategicznym. W artykule omówiono takie zagadnienia jak: cechy gospodarki opartej na wiedzy, wiedza jako nowy zasób strategiczny, wiedza i kapitał intelektualny w nowych teoriach wzrostu gospodarczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. DAVIS, J. BOTKIN, The Doming of Knowledge--Based Business, "Harvard Business Review" 1994, vol. 72, nr 5, s. 166.
 2. P.F. DRUCKER, Post-Capitalist Society, HarperCollins, New York, NY, 1993.
 3. S.K. ETHIRAJ, P. KALE, M.S. KRISHNAN, J.V. SINGH, Where Do Capabilities Come From and How Do They Matter? A Study in the Software Services Industry, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, nr 1, s. 25.
 4. C.F. FEY, J. BIRKINSHAW, External Sources of Knowledge, Governance Mode and R&D Performance, "Journal of Management" 2005, vol. 31, nr 4, s. 599.
 5. S.M. JASIMUDDIN, J.H. KLEIN, C. CONNELL, The Paradox of Using Tacit and Explicit Knowledge. Strategies to Face Dilemmas, "Management Decision" 2005, vol. 43, nr 1, s. 102.
 6. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN: Gospodarka oparta na wiedzy - szansę i ograniczenia, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 7, s. 82.
 7. A.K. KOZMIŃSKI, Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy i gospodarki, "Prakseologia" 2001, nr 141, s. 374.
 8. G. Von KROGH, I. NONAKA, M. ABEN, Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategic Framework, "Long Range Planning" 2001, vol. 34, nr 4, s. 424.
 9. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, praca zbiorowa pod red. K. RUTKOWSKIEGO, PWE, Warszawa 2002, s. 16.
 10. M.F., Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 10, s. 24.
 11. K. OBŁÓJ, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001, s. 83-87.
 12. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. naukowa: G. KOBYŁKO, M. MORAWSKI, Difin, Warszawa 2006, s. 53.
 13. P. SADLER, Strategic Management, Kogan Page, London and Sterling, VA, 2003, s. 23.
 14. Społeczeństwo informacyjne. Istota i rozwój. Wyzwania, red. naukowa: M. WITKOWSKA, K. CHOLAWO-SOSNOWSKA, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 14.
 15. W. ŚWITALSKI, Ku nowej Europie - kreatywnej i innowacyjnej, "Ekonomista" 2007, nr l, s. 134.
 16. A. TIWANA, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zastosowania CRM, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2003, s. 64.
 17. A. TOFFLER, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1995.
 18. A.M. VAINIO, Exchange and Combination of Knowledge-Based Resources in Network Relationships. A Study of Software Firms in Finland, "European Journal of Marketing" 2005, vol. 39, nr 9-10, s. 1078.
 19. J. WIERZBOŁOWSKI, Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2006, nr l, s. 32-33.
 20. A. WŁADYNIAK, Strategia lizbońska: założenia, cele, stopień realizacji, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 5, s. 48.
 21. S. ZAJĄCZKOWSKA-JAKIMIAK, Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 11-12, s. 49.
 22. A. ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA, Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu