BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Choroszczak Jerzy
Tytuł
Transformacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Transformation of Coal Mining in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 4, s. 49-54, 8 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Górnictwo węgla kamiennego, Restrukturyzacja górnictwa
Mining sector, Hard bituminous coal mining, Mining industry restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne cele i dotychczasowe efekty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Wskazano na nienależyte dostosowanie podmiotów górniczych do gospodarki rynkowej. Przedstawiono nowe kierunki przemian w sektorze górniczym, mające na celu rzeczywistą transformację, a nie jedynie powierzchowną, przynoszącą krótkotrwałe efekty restrukturyzację. (abstrakt oryginalny)

The study presents chief targets and effects of the restructuring process in coal mining industry in Poland. The author emphasizes inadequate adjustment of coal mines to market economy. New directions of changes in the state policy concerning real long-run transformation of coal mining are also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Karbownik A., Turek M., Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001, materiały konferencji naukowej: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń 2002.
  2. E. Czerwińska, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz Wydziału Analiz Ekonomicznych i Społecznych Kancelarii Sejmu, Informacja Nr 891, kwiecień 2002.
  3. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2001, Raport nr 178/2002/P/01/146-LKA Najwyższej Izby Kontroli, Katowice 2002.
  4. Informacja dla Rady Ministrów o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, kwiecień 2005 r.
  5. Karbownik A., Ocena stanu i perspektywy reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Górnictwo węgla kamiennego u progu trzeciego tysiąclecia, Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001, PAN 2001.
  6. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
  7. Szlązak J., Zagórowski J., Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego, Wiadomości Górnicze 2001, nr 10.
  8. Zieliński M., Kopalnia cudów- Bogdanka dowodzi, że polskie górnictwo może być dochodowe, Wprost nr 1227, 18.06.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu