BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych - kontekst międzynarodowy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 22-24, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje strategiczne, Zasoby niematerialne, Kultura organizacji, Kultura narodowa, Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Strategic decisions, Intangible assets, Corporate culture, National culture, Corporation strategies, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty kulturowych uwarunkowań wyborów strategicznych przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przyjęto, że kultura organizacyjna może wzmacniać lub osłabiać konkurencyjność przedsiębiorstw i jest jednym z elementów determinujących ich wybory strategiczne. Przyjęto również, że narodowe wartości kulturowe mają wpływ na określone zachowania strategiczne organizacji w różnych krajach. Za słuszne uznano również stwierdzenie, że w sektorze MŚP stosowane są różne strategie lub nieświadome zachowania strategiczne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANSOFF H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1988.
 2. BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT: The Management of Acquisitions and Mergers, "Discussion Paper", nr 8, Economic Department, wrzesień 1986.
 3. GRENNESS T., Scandinavian Managers on Scandinavian Management, "International Journal of Value-Based Management" (16) 2003.
 4. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 5. LINDELL M., ARVONEN J., The Nordic Management Style in an European Context, "International Studies of Management & Organization", jesień 1996, vol. 26, nr 3.
 6. LINDELL M., KARAGOZOGLU N., Global Strategies of US and Scandinavian R&D - Intensive Small and Medium-sized Companies, "European Management Journal" 1997, vol. 15, nr 1.
 7. MRÓZ J., Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw a problemy kultury organizacyjnej, [w:] PN AE nr 1032: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 8. NASIEROWSKI W., MIKUŁA B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices. "Organization Studies" 1998.
 9. OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, wyd. II, PWE, Warszawa 2007.
 10. OLSEN J.P., Foran en ny offentling reuolusjon (For a New Official Revolution), "Nytt norsk tidskrift" (3) 1986.
 11. PETERS T.J., WATERMAN R.H., In Search of Excellence. Lessons from American Best-Run Companies, Harper & Row, London 1982.
 12. PIERZCHAWKA S., Kształtowanie kultury organizacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] PN AE nr 1020: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie 2, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 13. POULSEN THYGESEN T., Den Skandinaviska mo-dellen. Framgangsrika pionärföretag (The Scandinavian Model. Successful Pioneer Companies), Werner Söderström OY, Borgâ, Finland 1988.
 14. RONEN S., SHENKAR O., Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis, "Academy of Management Review" (10) 3/1985.
 15. SOŁODUCHO-PELC L., Zarządzanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach województwa dolnośląskiego, [w:] PN AE nr 1137: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 16. STAŃDA A., Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 17. SUŁKOWSKI Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 18. UPTON N., FELAN J.T., TEAL E.J., Strategic and Business Planning Practices of Fast Growing Family Firms, "Journal of Small Business Management" (39) 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu