BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr
Tytuł
Od zarządzania zmianami do zmiany zarządzania
From Management of Changes to Change of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 76, s. 7-17, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ewolucja zarządzania, Proces zarządzania, Zarządzanie zmianami
Enterprise management, Evolution of management, Management process, Change management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji procesu zarządzania zmianami. Wskazano również moment, od którego dalsze sukcesy ekonomiczne przedsiębiorstwa wymagają przekształcenia samego sposobu zarządzania firmą.

This article was devoted of the evolution of management of changes. On the basis of studies of literature and practical cases, author showed that management through planning, budgeting and controlling was replaced by management through the leadership, the entrepreneurship and the empowerment. Management of changes changed the contemporary concept of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P. (2004), Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, zeszyt naukowy red. P. Banaszyk i E. Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Bieniok H., Rokita f. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 3. Burnes B. (2004), Kurt Lewin and Complexity Theories: Back to the Future, "Journal of Change Management" vol. 4, no. 4, December.
 4. Daft R.L. (2000), Management, The Dryden Press, Fort Worth.
 5. Demos N., Chung S., Beck M. (2001), The New Strategy and Why It Is New, "Strategy and Business", issue 25.
 6. Falcoz Ch. (2003), Bonjour les managers, adieu les cadres, Les Edition d'Organisation, Paris.
 7. Gephart R.P. (1996), Postmodernism and the Future History of Management. Comments on History as Science, "Journal of Management History" vol. 2, no. 3.
 8. Hammel G., Prahalad C.K (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa .
 9. Handy Ch. (1996), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 10. Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 11. Introduction to Business and Management (2005), www.londonexternal.ac.uk/studentarea/lse/lse_pdf (25.04.2005).
 12. Kay J., McKiernan P., Faulkner D. (2003), The History of Strategy and Some Thoughts about the Future, w: The Oxford Handbook of Strategy, vol. 1: A Strategy Overview and Competitive Strategy, Oxford University Press, New York.
 13. King N. (1983), Wyjaśnienie i ocena dwuczynnikowej teorii satysfakcji z pracy, w: Zachowanie człowieka w organizacji, red. W. Scott i L. Cummings, PWN, Warszawa.
 14. Lampel J., Mintzberg H. (2002), Customizing Customization, w: The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, red. H. Mintzberg, J. Lampel, J. Quinn, S. Ghoshal, Pearson Education, Harlow.
 15. McCann L., Hassard J., Morris J (2004), Middle Managers, the New Organizational Ideology and Corporate Restructuring: Comparing Japanese and Anglo-American Management System, "Competition & Change" vol. 8, no. 1, March.
 16. Mintzberg H. (2003), Crafting strategy, w: Mintzberg H. i in., The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education, Harlow.
 17. Mintzberg H. (2004), Le Management. Voyage au centre des organisations, Les Editions d'Organisation, Paris.
 18. Müller U.R. (1997), Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa.
 19. New Management Model for the New Knowledge of Rampant Change and Rapid Globalization (2005), http://www.1000ventures.com/businessguide/mgmtnew-model.html (29.04.2005).
 20. Nickols F. (2004), Change Management 101: a Primer, http://home.att.net/~nickols/change.htm (27.04.2005).
 21. Organisational Change. An Overview (1998), "Organisational Change" October, release 1.1.
 22. Schermerhorn J.R. (2002), Management, J.Wiley & Sons, New York.
 23. Thompson J. (1999), Strategic Management, International Thomson Editions, New York.
 24. Warnecke H.J. (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, WN PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu