BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek
Tytuł
Monitoring i ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej
Monitoring and Evaluation in the Regional Policy of the European Union
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 71, s. 55-82, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Monitoring finansowy, Rozwój regionalny, Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne
Regional policy, Financial monitoring, Regional development, EU regional aid, Structural funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł omawia zagadnienie związane z tworzeniem w Polsce systemu monitoringu i oceny użycia funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Omówiono podstawowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące tych zagadnień w latach 2000-20006 odnoszące się do funduszy strukturalnych, rozwiązania dotyczące funduszy przedakcesyjnych a także przedstawiono najważniejsze uwarunkowania systemu monitoringu oraz przesłanki jego budowy i ewaluacji środków europejskich wynikające z doświadczń państw członkowskich Unii Europejskiej.

In first chapter are presented definitions of monitoring and evaluation and their role and importance in European regional policy. In second chapter key EU regulations concerning monitoring and evaluation in years 2000-2006 are characterised. In general regulations concerning structural funds in years 2000-2006 four articles covers that area. They are entitled: role of management authority, functioning of monitoring committees, monitoring indicators, final and yearly reports. EU indicative proposals concerning methodology of monitoring and evaluation are also presented. In third chapter regulations of monitoring and evaluation of three pre-accession funds: Phare, ISPA and SAPARD are analysed. In fifth chapter key recommendations from experience of four EU member countries - France, Ireland, Germany are United Kingdom and shown. To presented paper also bibliography is attached. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu