BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryła Paweł
Tytuł
Korzyści wynikające z integracji kanału rynku w branży rolno-spożywczej
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 1, s. 36-43
Słowa kluczowe
Integracja pionowa, Kanały dystrybucji, Przemysł rolno-spożywczy, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Vertical integration, Distribution channels, Agri-food industry, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie potencjalnych korzyści płynących z upowszechnienia działań o charakterze integracji pionowej wstępującej w branży rolno-spożywczej. Pierwsza część opracowania ma charakter teoretyczny i przedstawia różne aspekty aparatu pojęciowego stosowanego w światowej literaturze przedmiotu. W drugiej części artykułu odniesiono się do realiów polskich, zwracając szczególną uwagę na znaczenie integracji kanału rynku w procesie budowania wartości dodanej. Następnie zawarto elementy analizy specyfiki najważniejszych branż polskiego przemysłu spożywczego, kładąc nacisk na niezbędne działania dostosowawcze w obliczu włączenia Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego i uwypuklając rolę integracji kanału rynku w tych procesach. Ostatni fragment artykułu prezentuje wyniki badania wnioskodawców programu SAPARD w zakresie stymulowania integracji pionowej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Boehlje, Structural Changes in the Agricultural Industries: How do We Measure, Analyze and Understand Them?, "American Journal of Agricultural Economics" 1999, No. 5.
 2. P. Chechelski, G. Morkis, Rozwój produkcji żywności wysoko przetworzonej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 448, IBRiGŻ, Warszawa 1999, s. 34-36.
 3. P. Chechelski, G. Morkis, Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z otoczeniem rynkowym, "Studia i Monografie" 1999, nr 90, EERiGŻ, Warszawa, s. 11.
 4. B. Dyck, Build in Sustainable Development and They Witt Come: A Vegetable Field of Dreams, "Journal of Organizational Change Management" 1994, No. 4.
 5. J. Dyer, K. Nobeoka, Creating and Managing a High-performance Knowledge Sharing Network: the Toyota Case, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 6. E. von Hippel, The Sources of Innovation, Oxford University Press, Nowy Jork 1988.
 7. P. Kitzman, Wdrażanie systemu HA CCP w przemyśle mięsnym, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 4.
 8. C. Lechner, M. Dowling, Firm Networks: External Relationships as Sources for the Growth and Competitiveness of Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship and Regional Development" 2003, Vol. 15.
 9. J. Małysz, Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. I), "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 10. J. Małysz, Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. II), "Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 1.
 11. R. Mason-Jones, D. Towill, Total Cycle Time Compression and the Agile Supply Chain, "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 62.
 12. National Research Council, Committee on Supply Chain Integration, Surviving Supply Chain Integration: Strategies for Small Manufacturers, National Academy Press, Waszyngton 2000, s. 22.
 13. H. Peterson, The 'Learning' Supply Chain: Pipeline or Pipedream?, "American Journal of Agricultural Economics" 2002, No. 5.
 14. Z. Smoleński, Problemy przemysłu mleczarskiego. W: Strategiczne problemy przemysłu spożywczego, praca zbiorowa pod red. R. Urbana, "Studia i Monografie" 1999, nr 94, IER1GŻ, Warszawa, s. 38-42.
 15. K. Stewart, A New Agriculture: Making the Connection. A Report on Rural Adaptation to Structural Change, Western Agri-Food Institute, Winnipeg 2001.
 16. R. Stopa, Spółdzielczość mleczarska w Polsce - kondycja sektora i perspektywy rozwoju, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 3.
 17. W. Szopiński, Procesy integracyjne w agrobiznesie, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2002, nr 941, s. 377.
 18. I. Szczepaniak, B. Nosecka, Strategiczne problemy przemysłu owocowo-warzywnego. W: Strategiczne problemy przemysłu spożywczego, praca zbiorowa pod red. R. Urbana, "Studia i Monografie" 1999, nr 94, IER1GŻ, Warszawa, s. 51-54.
 19. R. Urban, Strategiczne problemy przemysłu mięsnego. W: Strategiczne problemy przemysłu spożywczego, praca zbiorowa pod red. R. Urbana, "Studia i Monografie" 1999, nr 94, IER1GŻ, Warszawa, s. 27-30.
 20. F. Vanclay, The Impacts of Deregulation and Agricultural Restructuring for Rural Australia, "Australian Journal of Social Issues" 2003, Vol. 38.
 21. E. de Vries, H. Brijder, Knowledge Management in Hybrid Supply Channels: A Case Study, "International Journal of Technological Management" 2000, No. 8.
 22. F. Webster, The Changing Role of Marketing in the Organization, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu