BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna
Tytuł
Stabilność indeksu ryzyka beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2006
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 41-45, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Pomiar ryzyka, Indeks giełdowy
Capital market, Risk measures, Stock market indexes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podkreślono, że kluczowym narzędziem pomiaru ryzyka, a także szacowania oczekiwanych stóp zwrotu jest współczynnik beta. Beta stanowi miarę jedynie ryzyka rynkowego. Do oceny stabilności współczynników beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystano test Chowa. Badanie objęło 118 spółek notowanych na GPW w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2006 roku. Za odpowiednik portfela rynkowego przyjęto Warszawski Indeks Giełdowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BARTHOLDY J., PEARE P., Unbiased Estimation of Expected Return Using CAPM, "International Review of Financial Analysis" 2003, nr 12.
  2. BYRKA-KITA K., ROZKRUT D., Research on CAPM in Polish Capital Market vs. Tests Carried Out in Developed Capital Markets, [w:] Zarządzanie finansami - biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, praca zbiorowa pod red. D. ZARZECKIEGO, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  3. CHOW G.C., Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, I960, vol. 28, nr3.
  4. GRAHAM J.R., HARVEY C.R., The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics" 2001, torn 60, nr 1-2.
  5. SHARPE W.E., Capital Asset prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 1964, vol. 19, nr 3.
  6. TARCZYŃSKI W., Rynki kapitałowe, vol. II, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu